Počinju radovi na vanjskom uređenju Centra za autizam u Tuzli

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u utorak  je potpisan ugovor sa preduzećem Tehnograd d.o.o. Tuzla za vanjsko uređenje Centra za autizam. U projekat koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini Vlada Tuzlanskog kantona do sada je uložila oko milion KM.

Prema mišljenju ministra za rad socijalnu politiku i povratak Esada Džidića ovim potpisom ugovora se prelazi u završnu fazu realizacije samog objekta i još preostaje da se završi Zakon o formiranju Javne ustanove Centar za autizam čime bi praktično bila formirana prva ustanova ovog tipa u Kantonu i šire.

Jedan od potpisnika ugovora je i predsjednik Udruženja roditelja djece – osoba sa autizmom (URDOSA) Meho Sadiković koje se punih 20 godina bori za prava djece sa autizmom. Ustrajnost kojom to čine ogleda se i u namjerama da nakon okončanja svih radova budući Centar žele postaviti na evropske standarde.

„Želim da uputim iskrene riječi zahvalnosti prije svega Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK koji su svojim žestokim zalaganjem, trudom i velikom borbom ovakav grandiozan projekat iznijeli na svojim plećima“, rekao je vidno zadovoljan Sadiković.

Vrijednost danas potpisanog ugovora je 76.000 KM a rok za izvođenje radova je 45 dana.

„To su osnovni radovi na uređenju priključka na septičku jamu, trotoari, ograda da bi se objekat doveo u završnu fazu i ima nešto hortikulture“, kazao je direktor Tehnograda d.o.o. Danijel Ružić.

U izgradnju centra Vlada TK prišla je angažovanjem više resora, pa je u cijeli proces uključeno i Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravstva.

(TIP)