Do 15 godina zatvora za nazivanje RS “genocidnom”

Radna grupa NSRS definisala je Izmjene Zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, te ih, po proceduri uputila Vladi RS.

Ovaj i još jedan zakon naći će se pred poslanicima u petak na Posebnoj sjednici, koja je uslijedila kao reakcija na nametanje zakonskih odredbi kojima se zabranjuje negiranje genocida od strane Valentina Inzka.

Kako su pojedini članovi pravnog tima NSRS rekli za N1, sve je rađeno po dogovoru lidera srpskih stranaka od ponedjeljka .

Precizirano je da se u zakonu dodaju članovi:

– Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

– Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

– Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

– Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(TIP/Izvor: N1)