Grad Tuzla: Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“

Grad Tuzla objavio je javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“

I – Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“ u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju za podršku u radu za neprofitne organizacije čije članstvo čine osobe sa invaliditetom te roditelji djece koja boluju od teških ili trajnih oboljenja.

Iz odobrenih budžetskih sredstva aplikanti mogu finansirati osnovne troškove rada koji su nastali u toku tekuće godine a koji se odnose na zakup poslovnih prostorija, režijske troškove i angažovanje administrativno-tehničkog osoblja.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“

Prijavni obrazac za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“

Obrazac pregleda budžeta

(TIP)