Preduzetništvo i radna mjesta: Evropska unija izdvojila 8 miliona eura za razvoj lokalnih partnerstava u BiH

Preduzetništvo je ključna osobina za razvoj lokalnih privreda. Kao rezultat, Evropska unija u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) podržava uspješne preduzetnike, sa posebnim fokusom na mladim osobama i ženama. Jedna od tih je Tijana Babić iz Prijedora, čime se otvaraju mogućnosti za nova radna mjesta.

Suočena sa teškim životnim okolnostima, Tijana je pokušavala pronaći posao koji joj neće omogućiti samo egzistenciju, nego i priliku da se bavi poslom koji voli. Iako se njena porodica tradicionalno bavi poljoprivredom, odluku nije bilo lako donijeti, imajući u vidu specifičnosti ove djelatnosti i neizvjesnost poslovanja.

Međutim, nakon pohađanja programa osposobljavanja za plasteničku proizvodnju, u sklopu lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Prijedoru, Tijana je odlučila početi novo životno poglavlje.

„Zahvaljujući podršci Evropske unije i Lokalnog partnerstva Prijedor, upustila sam se u preduzetničku avanturu i već sada sam vlasnica poljoprivrednog gazdinstva, koje se bavi plasteničkom proizvodnjom sezonskog povrća. Proizvode plasiram na lokalnom tržištu, djelimično direktno krajnjim korisnicima, a ostalo u saradnji sa maloprodajnim objektima u gradu. Broj kupaca je u porastu, naročito u periodu pandemije, zbog izražene potražnje za domaćim poljoprivrednim proizvodima“, naglašava ova mlada preduzetnica.

Uvidjevši potrebu boljeg organizovanja malih proizvođača, Tijana je preuzela vodeću ulogu u procesu osnivanja lokalne zadruge poljoprivrednih proizvođača „Agro-Prijedor“, koja će uskoro započeti sa radom.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Prijedoru, koje je nastalo zahvaljujući podršci Evropske unije i ILO-a pruža podršku različitim ranjivim grupama nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada. U centru pažnje su formalni programi osposobljavanja za deficitarna zanimanja i poslove gdje je nedostatak vještina u lokalnoj privredi najočigledniji. Učešće u programima osposobljavanja je svojevrsna „nova šansa“ za nezaposlena lica.

Lokalno partnerstvo iz Prijedora zadnjih 10 godina je izgradilo jaku bazu referenci u koje ubraja projekte provedene od strane Agencija PREDA, Grad Prijedor, Zavod za zapošljavanje RS-a, te druge institucije i organizacije. Glavni stub partnerstva je Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora, kojeg čine ključne institucije i donosioci odluka vezanih za tržište rada.

Lokalno partnerstvo Prijedor je jedno od 19 lokalnih partnerstava koja su uspostavljena u sklopu prve faze projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavnje“, a koji je proveden u cijeloj BiH, te koji je Evropska unija finansirala sa 4 miliona eura.

Nova faza ovog projekta, za koju je Evropska unija izdvojila dodatnih 4 miliona eura, otvara mogućnosti za nove ideje i prilagodbu ovog mehanizma djelovanja na lokalitetima gdje ne postoji ozvaničena alijansa ključnih aktera na tržištu rada. Osnovni cilj podrške je aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržište rada u skladu sa specifičnim potrebama poslodavaca.

(TIP)