Aktivnosti inspekcije usmjerene ka razvoju i prosperitetu TK

Na  održanoj sjednici u utorak Vlada Tuzlanskog kantona  je prihvatila Godišnji plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za tekuću godinu.

Prema ovom dokumentu prioritet u radu svih Inspektorata u sastavu Uprave biti će vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakonske regulative radi uređenja oblasti koje nadziru kantonalne inspekcije, povećanje finansijske i druge odgovornosti subjekata nadzora i podizanja iste na višu razinu, stvaranje ambijenta i uspostava okvira za funkcionisanje realne ekonomije i pravne države, odnosno smanjenje pojave sive ekonomije, sprečavanje rada „na crno“, uvođenjem što većeg broja subjekata kontrole u zakonske okvire i zaštita životnog okruženja na području TK, s ciljem očuvanja života i zdravlja ljudi na području TK.

Sve navedeno, je u konačnici usmjereno ka boljem privrednom razvoju i ekonomskom prosperitetu Tuzlanskog kantona.

(TIP/Foto: Ilustracija)