UKC Tuzla: Prijem za specijaliste i subspecijaliste

U organizaciji Sektora za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, organizovan je prijem i svečana dodjela čestitiki za doktore koji su svoje specijalističke i subspecijalističke ispite položili u mjesecu junu.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Alen Kamerić, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad prof. dr. Šefik Hasukić i pomoćnik direktora za medicinske poslove doc. dr. Bahrudin Hadžiefendić, upriličili su prijem na kojem su subspecijalistima i specijalistima uručene čestitke i pokloni. Tokom sastanka direktor UKC Tuzla, doc. dr. Kamerić istakao je da menadžment ove ustanove ima za cilj mladim ljekarima omogućiti profesionalnu priliku kako bi mogli nastaviti i usavršavati svoju edukaciju, te na taj način dati doprinos u struci i nauci. U svom izlaganju je istakao i da je današnji svečani trenutak reprezent postignutih rezultata, te da se nada da će stečena znanja predstavljati vodilju ka daljem napredavanju i usavršavanju.

Tokom prijema obratili su se i pomoćnik direktora za medicinske poslove, doc. dr. Bahrudin Hadžiefendić i prof. dr. Šefik Hasukić. Oni su uputili čestitke, a tokom razgovora istaknuto je da edukacija u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla predstavlja strateški cilj, te da ova ustanova kroz kontinuiranu edukaciju kadra želi unaprijediti medicinske standarde u dijagnostici i liječenju.

Čestitke su uručene sljedećim sub/specijalistima:

  • Dr. Nedžada Irejiz (subspecijalizacija, nefrologija)
  • Dr. Amela Perolli (specijalizacija, klinička farmakologija s toksikologijom)
  • Dr. Amela Bećirović (specijalizacija, klinička mikrobiologija)
  • Mr.ph. Una Suljić (specijalizacija, medicinska biohemija i laboratorijska dijagnostika)
  • Dr. Nevena Poljašević (specijalizacija, patologija)
  • Dr. Diana Smajić (specijalizacija, pulmologija)
  • Dr. Muamer Kikanović (specijalizacija, oftalmologija i optometrija)

 

Zbog nemogućnosti dolaska čestitke će naknadno biti uručene ljekarima:

  • Dr. Mevludin Jusufović (specijalizacija, urgentna medicina)
  • Dr. Ahmet Tuzlak (specijalizacija, opća interna medicina)
  • Dr. Nadina Kurtanović (specijalizacija, fizikalna medicina i rehabilitacija)

(TIP)