UNTZ: Premijer TK Kadrija Hodžić prisustvovao promociji Zbornika radova o genocidu u Srebrenici

Na Univerzitetu u Tuzli u ponedjeljak je, u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, promoviran zbornik radova s međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995‒2020: Uzroci, razmjere i posljedice. Zbornik je zajedničko djelo Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli kao rezultat međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995‒2020: Uzroci, razmjere i posljedice“. Zbornik je značajan doprinos ova dva univerziteta naučnom utemeljenju istine o Srebrenici. Ovom prigodom prisutnima se obratio i premijer Tuzlanskog kantona  Kadrija Hodžić.

„Kolektivno pamćenje Srebrenice je uslov za odbranu od gubitka ljudskog dostojanstva, odbrana od zla, te nadasve uslov za odbranu od trijumfalizma genocida koje ne samo da skriva i poriče ubijanja ljudi nego i duhovno uzdiže počinitelje genocida. U zborniku radova „Genocid nad Bošnjacima. Srebrenica 1995-2020“ više od četrdeset autora tematizuje, kroz etičke, pravne, sociološko-polititološke i filozofske aspekte, kulturu sjećanja kroz kontekst pojedinačnog i kolektivnog pamćenja. Pojedinačno pamćenje postaje sredstvo preživljavanja i izgradnje identiteta preživjelih, a sve dok ima preživjelih kultura sjećanja ima terapeutski kapacitet memorizacije i naracije. Društvenim pamćenjem otvaramo perspektive društvene obnove i razumijevanje nacijskih ideologija i jasno razlučivanje nacijskih elita, pod čijim je djelovanjem i učinjen genocid. Ovaj zbornik radova izuzetnom naučnom akribijom svjedoči o tome“, kazao je premijer Hodžić.

Akademik Mirko Pejanović je nedavno naveo da Zbornik predstavlja izuzetno važan doprinos naučnom sagledavanju namjera, uzroka, ciljeva, razmjera i posljedica izvršenog genocida kao i drugih zločina protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

„Zbornik sadrži 39 radova u kojima su predstavljena nova istraživanja i saznanja koja iz interdisciplinarnog, odnosno društveno-političkog, historijskog, sociološkog, psihološkog i demografskog aspekta elaboriraju rezultate istraživanja o događajima u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1992‒1995. Posebnu vrijednost daju i radovi koji tematiziraju društveno-političke posljedice nakon 1995. godine“, istakao je akademik Pejanović, te dodao da je zbog obima naučnih radova zbornik podijeljen u dva jednako vrijedna i značajna toma, a da je koncepcija strukture sadržaja sistematizirana u šest tematskih cjelina. On ističe kako se mora i može raditi na tome da se stvori jedan odnos koji neće biti negacija genocida, odnosno da se uvaži historijska istina, a onda sve ostalo će drugačije ići.

(TIP)