Ministar Bešić naveo razloge smjene direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla: ‘Negativno poslovanje, nenamjensko trošenje sredstava, stranačko zapošljavanje’, Mujačić sve demnatuje i najavljuje tužbu protiv Vlade TK

Želja da se zaustavi dalje negativno poslovanje Međunarodnog aerodroma Tuzla i nedavno data prethodna saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona za smjenu članova Uprave Aerodroma bili su u ponedjeljal povod za konferenciju za medije Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Ministar Hamza Bešić ovom prilikom je javnosti prezentirao glavne razloge za neophodno postupanje Vlade TK.

‘Negativno poslovanje uprkos subvencijama više od 2 miliona KM’

˝Prije svih, razlog za ovakvo naše postupanje i pokretanje procedura razrješenja trenutne uprave je neprihvatanje Izvještajao radu i poslovanju JP MAT Tuzla za 2020.godinu, a čemu je osnovni uzrok negativno poslovanje Aerodroma tokom prošle godine u iznosu od cca 0,7 miliona KM. Treba istaknuti da je negativno poslovanje ostvareno i pored činjenice da je u julu mjesecu plan poslovanja rebalansiran kako bi se rashodi uskladili sa prihodima i time omogućilo uravnoteženo poslovanje“, kazao je ministar Bešić ističući da je otežavajuća okolnost činjenica da su Vlada FBiH i Vlada TK na ime subvencija u 2020. godini odobrile više od 2 miliona KM Aerodromu, bez kojih sredstava bi ovaj negativan rezultat bio skoro 3 miliona KM, što je jedna trećina ukupnih godišnjih prihoda Aerodroma (8,6 miliona KM).

‘Nenamjensko trošenje sredstava’

˝Drugi razlog za neprihvatanje Izvještaja je nenamjensko trošenje namjenski dodijeljenih pola miliona KM, što može imati i obilježje krivičnog djela, obzirom da nije postojala saglasnost za činjenje takvih aktivnosti“, dodao je ministar Bešić.

Kao razloge za smjenu Uprave Bešić je naveo i činjenicu da ni nezavisni revizor na Izvještaj o poslovanju Aerodroma za 2020. godinu nije dao pozitivno mišljenje, te da su primili više radnika u radni odnos suprotno zaključcima Vlade i Skupštine TK i bez neophodne saglasnosti resornog ministarstva.

Foto: Međunarodni aerodrom Tuzla

‘Zapošljavanje po stranačkoj liniji’, bez javnog konkursa i saglasnosti Ministarstva

Trend negativnog poslovanja i nedomaćinskog odnosa prema Aerodromu Uprava Aerodroma je nastavila i tokom 2021. godine. Nastavljen je trend prijema novih uposlenika suprotno zaključcima Vlade, među kojima je evidentno i „zapošljavanje po stranačkoj liniji“, bez javnog konkursa i bez saglasnosti Ministarstva.

‘Zaključio predugovor godišnje vrijednosti od više od pola miliona KM bez saglasnosti i znanja Nadzornog odbora, resornog ministarstva i Vlade’

˝Tokom ove godine, bez obzira na negativno poslovanje, i bez obzira na teško stanje direktor Mujačić je izvršio korekciju koeficijenata, odnosno povećao plaće za oko 80% od ukupnog broja uposlenika. Ovim je povećao troškove plaća za oko 200.000 KM ili skoro 10 posto na godišnjem nivou. Zaključio je i predugovor godišnje vrijednosti od više od pola miliona KM bez saglasnosti i znanja Nadzornog odbora, resornog ministarstva i Vlade“, kazao je Bešić, pojašnjavajući da se ovim predugovorom, osim prekoračenja ovlasti u smislu dozvoljene gornje granice raspolaganja sredstvima, izašlo i van okvira javnog poziva.

Na kraju, ministar Bešić je izjavio da Vlada u potpunosti stoji i podržava razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, te širenje broja avio operatera  i linija, ali ne dovodeći nikog u neravnopravan položaj. „Podržavamo principe lojalne konkurencije među zainteresiranim avio operaterima. Iz tog razloga insistirali smo na uključivanju Vlade TK i Ministarstva u vođenje pregovora i zaključivanje ugovora sa zainteresiranim avio kompanijama, što iz određenih, samo Upravi poznatih razloga, nam nisu dozvolili“, zaključio je ministar Bešić.

Imajući u vidu sve navedeno Vlada je zbog uočenih neregularnosti, a zbog kojih i nije prihvatila Izvještaj o radu, zatražila od nadležnih inspekcijskih organa da izvrše kontrolu i nadzor na Međunarodnom aerodromu u Tuzli.

Foto: TIP.ba

Direktor Mujačić sve demantuje

Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Esed Mujačić jer također organizovao konferenciju za novinare, gdje je demantovao navode ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamze Bešića. Prema njegovim riječima, radi se političkoj smjeni i najavio da će pravdu potražiti na sudu.

˝Smjena je nažalost standardna pojava kod nas u zadnje vrijeme. Smjena nije sporna, osim u dijelu njenog obrazloženja. Tu uglavnom stoje montirane i neistinite stvari, površne i paušalne ocjene. Ostvarili smo obim prijevoza od 40 posto u odnosu na 2019. godinu. Generalno je obim prijevoza bio oko 20 do 30 posto  u 2020. godini. Tako da smo se mi svrstali u grupu  najboljih aerodroma u regiji. Nalazimo se na 10 mjestu svih aerodroma u regiji. Mi imamo u Nadzornom odboru ljude koji ne razumiju avio operacije, način rada i model poslovanja˝, rekao je Mujačić i dodao da se može pomiriti sa smjenom, ali ne i sa razlozima koji se navode od strane resornog ministarstva.

˝Naš stvarni gubitak je 294.000 KM. Onih 400.00 KM je rashodovano po preporuci eksternog revizora jer se nalaze na spisku spornih potraživanja. Radi se o sredstvima koja su izgubljena kroz akcize i PDV prethodne uprave i taj postupak je na sudu, ali je vjerovatno da se ta sredstva neće vratiti˝, kazao je.

Povećanje plata

Na novinarsko pitanje zašto je u vrijeme pandemije  došlo do povećanja plata za oko 80 posto od ukupnog broja uposlenika, Mujačić je odgovorio: ˝Povećanje plata se desilo u možda zadnja dva mjeseca jer sam želio da stimulišem radnike da izdrže ovo što im se dešava, da rade po tri posla istovremeno. Povećanje plata je bilo od 10 do 12 posto. Mi smo htjeli da iznivelišemo plate radnicima za iste poslove. Prosječna plata na Aerdromu je do povećanja iznosila 791 KM, što je manje od kantonalnog i federalnog prosjeka˝.

TIP: Zašto su primani radnici bez saglasnosti Ministarstva i suprotno zaključcima Vlade i Skupštine TK? 

Mujačić: Da vam kažem, do 30.juna ja nisam primio ni jednog radnika bez saglasnosti Ministarstva. U 2020. godini je primljeno 19 radnika putem Zavoda za zapošljavanje. Negdje oko 60 posto primljenih radnika je otišlo na operativni dio poslova, osim onih koji su imali visoku stručnu spremu. Danas sam dozvolio i rekao da ću potpisati ugovor sa nekliko radnika  koji su ranije radili na Aerodromu, koji imaju iskustvo, kako bi se nadopunio broj nedostajućih radnika.

TIP: Je li bilo stranačkog zapošljavanja? Da li ste prije nekoliko dana u radni odnos primili predsjednika Asocijacije mladih SDA Živinice Mirnesa Vejzovića, kako tvrdi resorni ministar? 

Mujačić: Ne znam šta Vejzović kojeg ste pomenuli obnaša u SDA. Radio je ranije na Aerodromu. Za tri dana nam ističe ugovor sa jednim momkom koji je radio kao pripavnik preko Zavoda za zapošljavanje kao IT stručnjak i mi smo ga primili. Taj Vejzović je ranije radio na Aerodromu preko programa Zavoda za zapošljavanje u tom segmentu. Dobro je radio svoj posao i mi smo ga ponovo angažovali. Imam zakonsku obavezu kao direktor da štitim interese Aerodroma. Mislim da su u ovom momentu zakoni i interesi Aerodroma meni preči nego saglasnost Ministarstva. Ja sam spreman da idem na sud i da odgovaram za to. Kada sam vidio da mi ne daju saglasnost morao sam nešto uraditi. Nisam mogao dozvoliti da bude ugrožena sigurnost putnika. Ako je to greška i ako za to trebam odgovarati, ja ću odgovarati.

Zanimljivo je da je direktor Mujačić u svom odgovoru na pitanje govorio ‘taj Vejzović’, jer je pomenuti, iz nama nepoznatih razloga cijelo vrijeme boravio u sali gdje se održavala konferencija za novinare, iako nisu bile potrebne usluge ‘IT stručnjaka’?! Nakon konferencije je prišao novinaru TIP-a  i kazao da je i član Glavnog odbora stranke SDA?! Interesovalo ga je ko nam je dao tu infomaciju…Ponudili smo mu da govori za TIP, odbio je odgovorivši je da je direktor sve rekao.

TIP: Da li ste potpisali predugovor o snadbijevanju Aerodroma avio gorivom vrijednosti oko 500.000 KM koji izlazi izvan okvira javnog poziva bez znanja i saglasnosti Nadzornog odbora i da li ste time izašli izvan okvira ovlaštenja? Prema tvrdnjama ministra bez saglasnosti NO ne smijete potpisati ugovor vrijednosti preko 50.000 KM. Koji je Vaš komenatar?

Mujačić: Ta činjenica stoji da direktor ne može poptpisivati ugovore u vrijednosti većoj od 50.000 KM. I to je tačno da sam ja potpisao predugovor sa kompanijom kojoj je poslije toga izdato skladište goriva u zakup putem klasičnog ugovora. Taj ugovor je potpisan u vrijeme kada Aerodrom nije imao Nadzorni odbor. Mi smo više od tri mjeseca bili bez Nadzornog odbora. Druga strana nam je tražila da se očitujemo da li ćemo stupiti u taj poslovni odnos ili ne.  Da bi održali interes te kompanije mi smo potpisali predugovor. Predugovor nema konkretnu finansijsku moć da smo mi bili dužni nešto plaćati. U to predugovoru stoji da ćemo ugovor potpisati nakon odluke Nadzornog odbora. Nikakva šteta nije napravljena.

Eseda Mujačića u julu 2014. godine smijenila je ‘ekspertna vlada’ sa pozicije direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla, koja je formirana nakon velikih februarskih protesta. On je smatrao da je ta smjena nezakonita i tužio je Vladu TK. U sudskom postupku je dobio oko 100.000 KM, koje još nisu u potpunosti izmirene, potvrdio je. Ponovo se prijavio na konkurs (nezvanično kao kadar Stranke za BiH) i zauzeo poziciju direktora kada su vlast u TK obnašali SDA, SBB, Stranka za BiH, SD BiH i DF.

Danas, najavljuje novu tužbu protiv Vlade TK, dok ministar Bešić smatra da za time nema osnova i da preuzima odgovornost.

Podsjećamo, Vlada TK je dala je saglasnost Nadzornom odboru MAT-a da pored Mujačića smijeni i izvršnog direktora za razvoj i marketing te izvršnog direktora za finansije i komercijalne poslove. Kako TIP saznaje, već od utorka  Mujačić će biti bivši direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

(TIP/Autor: Adis Jašarević)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˝