Zaduže se, ne iskoriste novac, pa građani plaćaju milionske takse

Samo za sedam velikih infrastrukturnih projekata građani FBiH u 2020. godini platili su više od 2,5 miliona KM takse za sredstva koja nisu iskorištena u predviđenom roku.

Među tim projektima su Koridor Vc, Hidrocentrala Vrilo, Vjetroeletrakan Podveležje, sanacija cesta nakon poplava, Hidroelektrana Janjići, te modernizacija cesta, stoji u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija FBiH.

Taksa na nepovučena sredstva plaća se za 16 projekata koje finansiraju kredirori EBRD, IBRD i KfW.

“Ugovoreni iznos kredita za tih 16 projekata iznosi 1.199.327.068 KM. Povučeni iznos kredita zaključno s 31. 12. 2020. godine iznosio je 538.724.713 KM, dok je iznos nepovučenih sredstava iznosio 660.602.355 KM. Ukupna plaćena taksa na nepovučena sredstva, zaključno s 31. 12. 2020. godine, iznosila je 18.196.055 KM, od čega se na taksu plaćenu u 2020. godini odnosi 3.158.099 KM”, zaključili su revizori.

Stoga Kancelarija za reviziju predlaže da se povećaju kriteriji, kako bi prednost imali projekti spremni za realizaciju, a sve u cilju spriječavanja stvaranja dodatnih troškova. U Revizroskom izvještaju još stoji da je ukupan iznos nepovučenih sredstava veći od milijardu i 900 miliona KM, te da se ta sredstva odnose na ukupno 42 projekta.

Kako izbjeći plaćanje taksi u budućnosti

Kao i prethodne godine, u oba Izvješća Povjerenstvo je, imajući u vidu da su ograničena sredstva raspoloživa za financiranje kapitalnih projekata, kao jednu od mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i povećanje efikasnosti realizacije investicija, predložilo da se osigura da u PJI budu uključeni projekti s najvećim stupnjem pripremljenosti. S tim u vezi Povjerenstvo je konstatiralo da je potrebno Uredbom propisati dodatne kriterije kako bi prednost za uključivanje u prioritetne projekte za financiranje imali projekti čija bi implementacija bila izvjesna u godinama na koje se odnosi PJI. Na taj način bi se izbjeglo kašnjenje u realizaciji projekata, te stvaranje dodatnih troškova zbog nepovučenih kreditnih sredstava, u slučaju kreditnog zaduženja.

Ovo se pogotovo odnosi na projekte koji zahtijevaju pokretanje procedure za ino zaduženje. Prema prezentiranim podacima, iznos nepovučenih kreditnih sredstava je 1.928.225.818 KM i odnosi se na 42 projekta. Taksa na nepovučena sredstva ugovorena je i plaća se za 16 projekata koje financiraju sljedeći kreditori: EBRD, IBRD i KfW. Ugovorima je definirano da se taksa obračunava primjenom definiranog postotka na nepovučeni iznos kredita, a počinje se obračunavati nakon isteka razdoblja od nekoliko mjeseci (utvrđeno Ugovorima o zajmu) nakon potpisivanja Ugovora o zajmu i obračunava se dok se zajam ne povuče u cijelosti ili dok se Ugovor o kreditu ne otkaže.

Sedam velikih infrastrukturnih projekata

Ugovoreni iznos kredita za tih 16 projekata iznosi 1.199.327.068 KM. Povučeni iznos kredita zaključno s 31. 12. 2020. godine iznosio je 538.724.713 KM, dok je iznos nepovučenih sredstava iznosio 660.602.355 KM. Ukupna plaćena taksa na nepovučena sredstva, zaključno s 31. 12. 2020. godine, iznosila je 18.196.055 KM, od čega se na taksu plaćenu u 2020. godini odnosi 3.158.099 KM. U nastavku dajemo tabelarni prikaz sedam projekata na koje se odnosi 84,01% ukupno plaćene takse na nepovučena sredstva (81,03% plaćene takse u 2020. godini):

Izvor : N1

Ministarstvo nije, sukladno Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realiziranja programa javnih investicija i Zakonu o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu, osiguralo praćenje realizacije i izvješćivanje o realizaciji razvojno-investicijskih projekata. To potvrđuje i činjenica da se iz godine u godinu plaćaju značajni iznosi takse na nepovučena sredstva. Preporuke: poduzeti aktivnosti na odgovarajućem praćenju i izvješćivanju o implementaciji razvojnoinvesticijskih projekata i osigurati mehanizme za efikasniju kontrolu nad njima, u cilju blagovremene realizacije projekata.

(TIP/Izvor: N1)