Osiguran transfer općinama za kapitalne investicije iz budžeta FBiH

Narednog dana od dana objavljivanja, u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2021. godinu.

Stupanje na snagu navedenog zakona omogućio je Dom naroda Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici, a ranije i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Izmjene su predložene iz razloga što finansijska likvidnost budžeta osigurava transfer općinama za kapitalne investicije i bez sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

– Tako će se izmjenom osigurati da se raspoloživa sredstva u budžetu FBiH za 2021., utvrđena na razdjelu ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine’ u iznosu od 10.000.000 KM, ‘Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine’ u iznosu od 20.000.000 KM blagovremeno i na efikasan način, a temeljem Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava općinama i gradovima dodijele istima, bez obzira na izostanak aranžmana sa MMF-om, a s obzirom da se ne radi o značajno velikim sredstvima, takva izdvajanja sredstava neće ugroziti likvidnost proračuna niti će ga destabilizirati – izjavila je federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

(TIP/Fena)