Poslanici usvojili izmjene Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2021.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH po hitnom postupku usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2021. godinu.

Izmjene su predložene iz razloga što finansijska likvidnost proračuna osigurava transfer općinama za kapitalne investicije i bez sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

– Tako će se izmjenom osigurati da se raspoloživa sredstva u budžetu FBiH za 2021., utvrđena na razdjelu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“ u iznosu od 10.000.000 KM, „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“ u iznosu od 20.000.000 KM blagovremeno i na efikasan način, a temeljem Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava općinama i gradovima, dodijele istima, bez obzira na izostanak aranžmana sa MMF-om. S obzirom da se ne radi o značajno velikim sredstvima, takva izdvajanja sredstava neće ugroziti likvidnost proračuna niti će ga destabilizirati – izjavila je federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

(TIP/Fena)