Zdravstveni radnici i pacijenti mogu nastaviti sa upotrebom nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID), među njima i ibuprofena, u odobrenim indikacijama, jer trenutno nema naučnih dokaza da postoji veza između NSAID i pogoršanja COVID-19

  • Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Evropska agencija za lijekove (EMA) i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) zaključile su da trenutno nema naučnih dokaza da postoji veza između NSAID pogoršanja COVID-19
  • O ovim zaključcima razgovarano je tokom webinara za zdravstvene radnike koji nedavno organiziran i emitiran iz Sarajeva
  • Pacijenti i zdravstven radnici mogu nastaviti sa upotrebom nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID), među njima i ibuprofena

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Evropska agencija za lijekove (EMA) i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) potvrdile su da trenutno nema naučnih dokaza da postoji veza između nesteroidnih protuupalnih lijekova (kao što je ibuprofen) i pogoršanja COVID-19. Sa pojavom pandemije COVID-19 se javnim prostorom, naročito društvenim mrežama, počelo širiti pitanje upotrebe nesteroidnih protuupalnih lijekova te se stvorila konfuzija kod zdravstvenih radnika i pacijenata koji uzimaju nesteroidne protuupalne lijekove (među njima i ibuprofen) za hronične bolesti ili druga stanja.

Oko 700 ljekara i farmaceuta iz cijele Bosne i Hercegovine, prisustvovalo je 31. marta stručnom webinaru koji je organizovan i emitovan iz Sarajeva.  Na webinaru se raspravljalo o sigurnosti primjene NSAID u vrijeme COVID-19 pandemije. Tom prilikom, predstavljeni su stavovi pomenutih agencija te rezultati provedenih istraživanja. Predavači su zaključili, sukladno stavovima globalnih zdravstvenih tijela da trenutno nema naučnih dokaza da postoji veza između nesteroidnih protuupalnih lijekova (kao što je ibuprofen) i pogoršanja COVID-19 te da se nesteroidni protuupalni lijekovi mogu nastaviti koristiti prema odobrenim informacijama o proizvodu. 

„Trenutno nema dokaza o teškim neželjenim događajima, utjecaju na dugoročno preživljavanje i kvalitetu života u pacijenata s COVID-19 infekcijom kao rezultatom upotrebe nesteroidnih protuupalnih lijekova“ – stoji u izjavi Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)1 koja je na webinaru predstavljena bosanskohercegovačkoj stručnoj javnosti.

Prisutnima se obratio i prof.dr.sc. Damir Rebić, spec. interne medicine, subspec. nefrolog, koji je govorio o primjeni nesteroidnih protuupalnih lijekova i COVID-19.

Prof.dr.sc. Rebić  je predstavio izjave WHO, EMA i FDA koje dijele stav da pacijenti i zdravstveni radnici mogu nastaviti koristiti nesteroidne protuupalne lijekove (poput ibuprofena) prema odobrenim informacijama o proizvodu.

„Trenutno nema razloga da pacijenti koji uzimaju ibuprofen prekidaju liječenje. To je posebno važno za pacijente koji uzimaju ibuprofen ili druge nesteroidne protuupalne lijekove za hronične bolesti“ – pojasnio je prof.dr.sc. Rebić, pozivajući se na izjavu Evropske agencije za lijekove (EMA). 2

Tokom ranih faza pandemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) izražena je zabrinutost da ibuprofen, lijek koji se obično koristi za liječenje blage boli i povišene temperature, ali i nekih hroničnih bolesti, može dovesti do težeg toka bolesti izazvane korona virusom. Zbog tih navoda, provedena je Danska studija koja se temelji na nacionalnom registru, a istraživala je povezanost između primjene nesteroidnih protuupalnih lijekova i 30-dnevne smrtnosti i drugih nepovoljnih ishoda bolesti, kao što je hospitalizacija, prijem na jedinicu intenzivnog liječenja (JIL), mehanička ventilacija i akutna bubrežna nadomjesna terapija, kod svih pacijenata koji su imali pozitivan test na SARS-CoV-2. Dansko istraživanje nije otkrilo povezanost bilo kojeg navedenog ishoda i upotrebe nesteroidnih protuupalnih lijekova, među njima i ibuprofena. 4

„Svjesni smo brojnih lažnih vijesti koje su se širile internetom, naročito u prvoj fazi pandemije COVID-19 i nadam se da smo svi svjesni koliko oprezno trebamo pristupati takvim vijestima. Kada su u pitanju nesteroidni protuupalni lijekovi, poput ibuprofena, ja moram istaći da je Uprava za hranu i lijekove (FDA) istakla da nema naučnih dokaza koji povezuju upotrebu ovih lijekova sa pogoršanjem simptoma COVID-19 infekcije“ 3pojasnio je prof.dr.sc. Damir Rebić.

U konačnici, zaključeno je da, kada se počinje sa liječenjem temperature ili bolova kod COVID-19 oboljelih, pacijenti i zdravstveni radnici trebaju uzeti u obzir sve dostupne opcije, uključujući paracetamol i nesteroidne protuupalne lijekove, imajući u vidu da svaki lijek ima svoje prednosti i rizike koji su navedeni u informacijama o proizvodu (Rezime karakteristika lijeka i Uputa o lijeku).

Ovo stručno predavanje (webinar) organizirano je uz potporu kompanije Mylan d.o.o. – Viatris kompanije.

(TIP)