Ograničenje kretanja građana u TK od 21 do 5 sati

Kako bi odgovorila na novonastalu epidemiološku situaciju, te smanjila mogućnosti za širenje korona virusa, Vlada je u petak  usvojila naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona te, kretanje stanovništva na području Tuzlanskog kantona ograničila od subote  u  vremenu od 21:00 do 05:00 sati.

Iz zabrane kretanja u spomenutom periodu izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju  epidemije COVID na području TK, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama,  međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je predviđeno da uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID, uposlenici  kojima  se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu  od 21:00 pa do 5:00 sati  ujutro  narednog  dana. Ovenaredbe se primjenjuju od 20.03.2021. godine, a važe do 29.03.2021. godine.Uz navedeno današnjom naredbom do daljnjeg su zabrane posjete domovima za stare i iznemogle osobe na području Tuzlanskog kantona.

(TIP/Foto: FTV/Dino Durmić)