Vlada FBiH guši obrtnike

Povećanje doprinosa koje obrtnici plaćaju u Federaciji BiH, za više od 20 KM u novoj godini, još uvijek je glavna tema koja zabrinjava ovu grupu koja se zbog pandemije ionako nalazi u nezavidnom položaju. No za to je potrebna politička volja, a nje nema.

Analitičari su složni da veća opterećenja u situaciji kada obrtnici ne znaju kako da prežive vode u daljnju propast, no vlast za to očigledno ne mari. Zbog toga je ministar privrede KS Adnan Delić najavio da će Vlada KS pokrenuti inicijativu prema Vladi i Parlamentu Federacije BiH da hitno reaguju kroz izmjene loše regulative i zaustave daljnju nepravdu prema malim privrednicima.

“Loše odluke vlasti dolaze na naplatu u najtežem periodu za privredne subjekte. Obrtnicima sada treba pomoći, a ni u kojem slučaju ih dodatno teretiti. Dok načelnici općina i Vlada KS iznalaze moguća rješenja za obrtnike i planiraju najveći budžet do sada s ciljem podrške maloj privredi, viši nivoi unaprijed anuliraju svaku olakšicu svojim nametima. Taj maćehinski odnos prema realnom sektoru nužno mora prestati, jer se dugoročno čini nesaglediva šteta”, smatra Delić.

I ekonomski stručnjaci smatraju da se zakonska regulativa treba mijenjati, bez obzira na tešku situaciju uzorkovanu pandemijom. Analitičar Faruk Hadžić ranije je za Klix.ba kazao da su postojeće odredbe zakona gdje je osnovica za obračun doprinosa vezana za prosječnu bruto platu, potpuno nelogične i ekonomski neopravdane. Prema njegovom mišljenju Vlada FBiH je trebala izmijeniti ove odredbe i vezati ih za minimalnu platu čime bi doprinosi za obrtnike bili fiksno precizirani i znatno bi se smanjili.

Međutim, za to do sada nije bilo podrške. Iz Naše stranke kažu da su pokušavali kroz Parlament FBiH promijeniti zakonsku regulativu, ali da je njihov amandman na Zakon o doprinosima koji predviđa drugačiji obračun za obrtnike odbijen.

“Razlog povećanju ovog porasta je ustvari nemar Vlade FBiH. Naš amandman je odbijen što znači da je svjesno odlučeno da se nastavi s praksom u kojoj će prosjek diktirati preplaćena državna administracija, a cijenu plaćati oni koji su finansijski ugroženi, u konkretnom slučaju obrtnici”, navode iz ove stranke.

Ističu da je posebno apsurdan razlog zbog kojeg je prosječna plata porasla.

“Naime, porasla je jer se smanjio broj zaposlenih u prvom i drugom kvartalu u FBiH zbog pandemije, i to onih u realnom sektoru. Najčešće se radi o ljudima prijavljenim na najniže plate ili plate vrijednosti nižih od srednje. Istovremeno, broj zaposlenih u javnom sektoru je ostao isti ili približan, a iznos plate stabilan. Ovakvom politikom doprinosa prosječna plata bi mogla još rasti jer će iz platnog sistema izlaziti sve veći broj onih koji imaju male plate”, navode.

Smatraju da je ovo neodgovorno i nestručno upravljanje krizom, a da je rješenje, kada su obrtnici u pitanju, vrlo jednostavno.

“Opet treba pokrenuti izmjenu Zakona o doprinosima. Moguće je ići u dva pravca. Jedan je da se doprinosi obrtnika vežu za najnižu platu, što je ujedno dugoročna subvencija obrtništvu, a druga opcija bila bi progresivnija i podrazumijevala bi da se na osnovu ostvarenih prihoda obrtnika pravi kalkulacija doprinosa”, saopćili su iz Naše stranke.

S obzirom da je ekonomisti predviđaju da će ova godina biti posebno teška za obrtnike, jasno je da je potrebno što prije utvrditi nove osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu. No za to, nažalost, nedostaje ono najvažnije – politička volja. U međuvremenu, obrtnici će ove godine plaćati 89,23 KM više nego u 2016. godini na mjesečnom nivou.

(TIP/Nap)