Pravna i fizička lica iz BiH za borbu protiv COVID-19 uplatila 747.625,92 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojio je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o realizaciji Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv COVID-19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Pozivu Bosne i Hercegovine za traženje međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje odazvala su se pravna i fizička lica iz BiH, koja su na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH uplatila ukupno 747.625,92 KM.

Od toga je Federaciji BiH dodijeljeno 459.789,93 KM, Republici Srpskoj 280.359,72 KM, a Brčko distriktu BiH 7.476,26 KM.

Raspodjela je izvršena u skladu sa Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(TIP/Fena/Foto: Ilustracija)