Dom naroda FBiH usvojio Zakon o računovodstvu i reviziji

U Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja te oblasti, što je jedan od ciljeva ekonomske politike.

U oktobru prošle godine, prijedlog tog zakona je prihvatio Predstavnički dom, a danas je to učinio i Dom naroda Parlamenta FBiH, čime su se stekli uvjeti da Zakon stupi na snagu po objavi u Službenim novinama.

Iz opozicije upozoravaju da su ovim Zakonom praktično ukinute osnovne nadležnosti i funkcije Financijske policije Federacije te da je to nastavak dugogodišnjeg plana HDZ-a da potpuno ugasi ovu instituciju.

Kako je obrazložila Federalna vlada kao predlagač, cilj novog zakona je veći kvalitet finansijskog izvještavanja i revizije u Federaciji i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u toj oblasti, unapređenjem sistema obavljanja revizije, što je jedan od preduvjeta za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Implementacija odredbi nove Direktive Evropske unije, a prije svega uspostavljanje efikasnog sistema kontrole kvaliteta rada u reviziji, kao i sistema nadzora nad revizijom, treba doprinijeti boljem kvalitetu revizorskih izvještaja na trajnoj osnovi.

Novina u Zakonu odnosi se, između ostalog, na unapređenje kvaliteta finansijskog izvještavanja, što treba postići prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih subjekata.

Također se odnosi na uvođenje subjekata od javnog interesa, primjenu novih kriterija za razvrstavanje pravnih osoba, uvođenje mikro pravnih osoba za koje su pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja.

Zakon nalaže uspostavu registra pravnih osoba i poduzetnika, kao i registra kvalificiranih osoba.

Propisano je da podaci iz finansijskih izvještaja svih obveznika budu javno dostupni, dok će međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije također biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku.

U cilju smanjenja obaveza, Zakonom se ukida i obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja, kao i troškova privrednim društvima u tom kontekstu.

Federacija BiH je dosad imala zakon o računovodstvu i reviziji usvojen 2009. godine, a u primjeni je od početka 2010. godine. Nijedna izmjena nije urađena u tom tom tekstu, a mnoge stvari su se u međuvremenu mijenjale, zbog čega je promjene bila neophodna, obrazloženo je iz Vlade.

Usvojen je i Prijedlog zakona o zaštiti okoliša.

(TIP/Fena)