Sastanak sa studentima u sklopu kampanje: Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!

U prostorijama U.G. Vive Žene Tuzla u srijedu u sklopu aktivnosti „od vrata do vrata“ koja će biti realizirana tokom februara u svim općinama Tuzlanskog kantona, održan je uvodni sastanak sa studentima sa Filozofskog fakulteta Tuzla.

U okviru navedene aktivnosti planirano je da studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informišu o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici.

Održani sastanak je prvi susret na kojem su studenti upoznati sa projektom i kampanjom u okviru koje će učestvovati kroz aktivnost „od vrata do vrata“. Iz Vive Žene smatraju da se kroz ovu aktivnost najdirektnije vrši prevencija i pružaju informacije o obavezi prijavljivanja nasilja i mjerama podrške i zaštite žrtava.

U narednom periodu planiraju se dvije jednodnevne edukacije za sve učesnike pomenute aktivnosti, policijske službenike i studente, na kojoj će se bliže upoznati s komunikacijom, nasiljem u porodici i provedbom same aktivnosti.

Sa velikom kampanjom „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ, prijavi nasilje u porodici na 122 krenulo se u novembru 2020. godine, a trajat će do kraja aprila tekuće godine. Kampanja je dio projekta koji realizira U.G. Vive Žene Tuzla pod nazivom „Prevencija i sprječavanje nasilja na području TK“, u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira EU, a provodi UN Women.

(TIP)