Da li je novi soj virusa prisutan u BiH?

Novi soj korona virusa, takozvani engleski, širi se veoma brzo, nije smrtonosniji od postojećeg i prema informacijama naučnika za svaki zdravstveni sistem, pa tako i ovaj naš u Bosni i Hercegovini, alarm je za naredni period. Vakcina nemamo još, tim više.

Prof. dr. Teufik Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu još nema naučnu potvrdu da je novi soj, prisutan u BiH.

“Osim nekih indikacija koje govore u prilog mogućnosti cirkulacije VOC B. 1.1.7. (novog soja op.a ) i u BiH, ili njemu sličnog soja, ipak bez sekvencioniranje ne mogu ustvrditi da je to i zaista tako. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu nastoji osigurati potrebna sredstva za sekvencioniranje većeg broja uzoraka u našem Laboratoriju za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja”, rekao je za N1 prof. dr. Teufik Goletić.

Dio očekivane podrške je stigao, pa prof.dr. Goletić najavljuje “nabavku potrebnih hemikalija i kitova” kao i svoj optimizam da bi vrlo skoro, moguće već naredne sedmice, mogli imati i prve rezultate.

Virusolog, prof.dr. Šukrija Zvizdić, govori za N1 i o drugoj metodi.

“Morali bi ste od bolesnika koji su inficirani izolovati iz bolesničkog materijala bilo bris za PCR, bilo iz dubokog iskašljaja – kod pacijenata koji imaju upalu pluća – a rezulatati su negativni PCR – moralo bi se iz tog biološkog materijala izolovati virus i onda sekvencionirati, te vidjeti da li kod nas klasični korona virus cirkulira ili se pojavio novi soj. Savremenija metodologija je sekvencioniranje”, kaže za N1 prof.dr. Zvizdić.

Za N1 je već govorio Branko Rihtman, mikrobiolog i naučnik iz naše države, koji radi na Univerzitetu Warwick u Engleskoj. Kazao je da se novi soj širi skoro 50% brže od starog soja.

“Iako nije smrtonosniji od starog soja, sama činjenica da će da zarazi veći broj ljudi u kraćem periodu, znači da će da poraste i broj preminulih od virusa. Ono što je pozitivno je to da izgleda da novi soj ne utiče na efikasnost postojećih vakcina, ali bi nam pojava ove mutacije, kao i mjesto na kojem se pojavila trebala da služi kao alarm da je pitanje vremena kada će se pojaviti mutacija koja će učiniti vakcinu manje efikasnom ili čak neefikasnom”, rekao je Rihtman dodajući da je “velika vjerovatnoća da je novi soj, takozvanog ‘engleskog virusa’ dospio u našu državu.”

Da li će postojeći PCR biti primjenjivi za novi soj, pitali smo .

“PCR metoda dokazuje jedan dio genetskog materijala i korona virusa. Vi izaberete specifični dio – najčešće dva gena. Ako su genetske mutacije na dijelu koji vi u PCR dokazuju ili odbacuju, onda se i PCR mora predadaptirati manje, više da opet hvatate od ove nove varijante. Svi koji rade PCR to znaju – mogu se naručiti preadaptirani PCR”, smatra virusolog prof.dr. Zvizdić.

Procjena je da se nalazimo u određenoj trci sa vremenom i što veći broj ljudi primi vakcinu što prije, manje su šanse da će se pojaviti mutacija koja će neutralisati vakcine koje posjedujemo. Rihtman smatra da ćemo u BiH teško pravovremeno saznati kada se virus pojavi među ljudima. Ono što bi bilo dobro uraditi, preporučio je, pripremiti se na značajan skok u broju zaraženih i bolesnih, da bi pokušali ublaziti efekat novog soja.

(TIP/Izvor: N1/Autorica: Suzana Stambol/Foto: Dr StClaire from Pixabay)