Politika kao freestyle, a freelancing kao prekarijat

U vremenu pandemije pravo na liječenje jedno je od najvažnijih. U BiH to pravo osporeno je freelancerima, usprkos činjenici da plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje. Iz Porezne uprave FBIH poručuju: freelanceri plaćaju još neke doprinose i od toga nemaju ništa – ali, takvo je zakonsko rješenje.

BiH – zemlja u kojoj građani plaćaju usluge koje nemaju. Zemlja u kojoj od svojih primanja platite zdravstveno osiguranje, a onda zdravstvenu zaštitu ostvarujete kao neko ko nema nikakva primanja. Politika kao freestyle a freelancing kao prekarijat.

“Svi mi koji se u BiH nazivamo frilenserima i frilenserkama na neki način podilazimo sami sebi, budući da smo mi mnogo više prekarni radnici i radnice koji rade na određeno vrijeme sa privremenim i povremenim, nesigurnim angažmanima. Nemamo zdravstveno osiguranje, nemamo godišnje odmore, vikende, nemamo sindikat koji bi stao iz nas. Potpuno je izdvajanje od 4 posto naših honorara za zdravstveno osiguranje budući da ga putem toga ne ostvarujemo. U prethodnim sedmicama ja sam bila zaražena korona virusom i svoju zdravstvenu zaštitu sam ostvarila tako što sam bila prijavljena u Zavodu za zapošljavanje”, kaže nam freelancerka Vanja Šunjić.

Direktor Poreske uprave FBiH Šerif Isović, rekao je da su još u novembru 2015. godine predložili da se ukinu doprinosi na teret poslodavca od 10.5 posto.

“Parlament ne funkcioniše, Vlada Federacije prije godinu i po, od 7. mjeseca 2019. dala je prijedlog da se donese zakon o doprinosima i da se doprinosi smanje za 8 posto i to stoji. Mora se imati ta neka politička volja da bi se to promijenilo. Freelanceri i svi oni koji obavljaju ugovor o djelu, ne samo 4 posto, oni plate i doprinos za PIO pa nemaju od toga ništa, ali je takvo zakonsko rješenje”, ističe Isović.

Udruženje Freelance u BiH priprema inicijativu za uvođenje kategorija Samozaposlenik u Zakon o radu, sa potkategorijom – freelancer. U doba pandemije, ugroženo im je pravo na zdravstvenu zaštitu.

“Plaćamo za uslugu kojoj nemamo pristupa. Umjesto da koriguju ovu diskriminaciju koja nam se nanosi ili obustave naplatu ovih doprinosa dok se ne riješi Zakon o zdravstvenom osiguranju, uvodi se novi Prijedlog Zakona kojim nam propisuje mnogo veću stopu i obavezne doprinose. Iako postoji volja s naše strane da budemo dio sistema, napominjemo da su naša primanja neredovna i nesigurna, pa onda takva vrsta dodatne obaveze postaje i teret. Freelancerima nije još uvijek omogućen neoporezivi dio, tj.lični odbitak kao drugim poreskim obveznicima. Oporezuju nam se prihodi koji su potrebni čak i za osnovnu egzistenciju nas i naših familija koje hranimo. I po tom pitanju smo takođe diskriminisani”, navode iz Udruženja Freelance u BiH.

Freelancerka Šunjić ističe, budući da u posljednje vrijeme sve više ljudi u BiH ostaje bez posla i da su primorani svoju egzistenciju da ostvare na ovaj način, ona se nada da će svi zajedno izvršiti pritisak na radno zakonosdavstvo, koje bi trebalo da prepozna ovaj problem a ne da ga u potpunosti ignoriše kao sada ili da se trudi da im još više poveća namete i poreze.

Pritisak na vlast vrše i freelanceri u Srbiji. Obustava trenutne naplate poreza i pregovori sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom o uspostavljanju realnog načina oporezivanja – a ne onog koji će im uzeti više od polovine prihoda – zahtjevi su Udruženja radnika na internetu koji će ponovo biti izrečeni na protestu zakazom za subotu. Na konferenciji za novinare koju je ovo udruženje održalo ispred Vlade Srbije, okupljenima su se obratili i frilenseri koje su poreznici već kontaktirali. Poručuju: “Vi ste nama blokirali život, i mi ćemo vama.”

“Protest je samo uvod u ono što vlast može da očekuje i što će da vidi. Znači, vidjeće da će gradovi biti blokirani, da će sajtovi biti obarani, da će razne institucije biti blokirane da rade. To je ono što vam mi obećavamo. U slučaju da ne sjednete za pregovore, to je sigurno ono što slijedi. Vi ste nama blokirali život, mi ćemo vama da blokiramo vaš život i vaš rad”, rekao je Miran Pogačar, predsjednik Udruženja radnika na internetu.

Nezadovoljstvo freelancera u BiH, još uvijek nije u toj mjeri eskaliralo. Ne prijete blokadama i internet virusima – plaćaju doprinose za usluge koje nemaju, rade freelance i nadaju se da će ostati korona i svaki drugi virus “free”.

(TIP/Izvor: N1/Foto: Pixabay)