Akademik Slavo Kukić: Bio bi to kraj i SDP-a i građanskog koncepta: Scenariji koje ne traba odbaciti – tko će zaista vladati Mostarom?!

Izbori za mostarsko gradsko vijeće su i dalje predmet dnevnih rasprava. Pitanje svih pitanja trenutno je – mada, dok ovaj tekst nastaje CIK još uvijek nije objavio konačne rezultate mostarskih izbora – tko će slijedeće četiri godine vladati najvećim gradom južno od Ivana. I čuti se, iskreno govoreći, može svega i svačega. Zanimljivo je, recimo, a moglo ga se čuti i nedavno, mišljenje da nepristajanje Bh. bloka na zagrljaj SDA – u tumačenju vrlog „eksperta“ nesvrstavanje pod kišobran „probosanskog bloka“ – znači glas za HDZ i njegov koncept Mostara kao hrvatskog stolnog grada.

Nije, prije svega, upitno, iako time i sam riskiram da budem svrstan u Čovićevu intelektualnu logistiku, da su takva mišljenja naručena – i da im ne treba pridavati posebnu pažnju. Ali, i da bi, kad bi im se u BH. bloku podleglo, to bio definitivan kraj za ono na što evropski dio BiH gleda kao na svijetlo na kraju tunela. Kraj i za Bh. blok kao ideju koncentracije svega u BiH integrirajućeg, ali i za SDP i Našu stranku kao partije koje ga danas čine. I definitivnu pobjedu plemenskoga nad ljudskim.

Zašto? Zato što je, da se ne lažemo, priča o „probosanskom bloku“ višestruko problematična. Problematičan je, prije svega, termin koji, sam po sebi, znači redukciju ambicija na samo jedan dio BiH. U protivnom, politički blok bi bio „probosanskohercegovački“, zar ne? Ne vjerujem da to nije jasno i SDA-u i njezinim političkim satelitima – bilo da floskule poput ove bacaju u ime nacije ili tobože u ime ideje evropske BiH.

 

Da se ne lažemo, priča o „probosanskom bloku“ višestruko je problematična. Problematičan je, prije svega, termin koji, sam po sebi, znači redukciju ambicija na samo jedan dio BiH

Ako, pak, nije tako – a ne sumnjam da bi i to mogli čuti – pitanje je zašto ova terminološka redukcija? Zbog teza, koje se iz bošnjačkih etnoideoloških krugova desetljećima dade čuti, da je BiH rezultat povijesnog silovanja stranih osvajača nad bićem države koja je stoljećima egzistirala sa sasvim drugim toponimom, kao Bosna – i to od Save do Jadrana. Ako je, pak, po srijedi to, onda se otvara masa drugih pitanja. Kome, recimo, smeta naziv države kakav je dobio međunarodno priznanje? I zašto bi je rado sveo samo na njezin dio – na Bosnu?

S druge strane, priča o Bosni kao povijesnom ishodištu tjera i na razmišljanje je li razlog samo u historiji? Ili u njezinu podtekstu postoji i još ponešto? Ambicija, recimo, da se element nacionalnog reducira na samo jednu dimenziju – na bošnjaštvo kao temelj državnosti. A sve ostalo svede na kolorit koji je imanentan i drugim evropskim društvima.

Na koncu, po čemu personifikacija jedne državotvorne ideje, ako se priča o „probosanskom bloku“ želi takvom prikazati, da bude stranka koja je simbol univerzalnih vrijednosti taman koliko i njezin hrvatski pandan. Jer, po čemu je to SDA različita od HDZ? Ni po čemu! Ako se, naime, o razlikama i može govoriti, one su tek u pristupima kojima se žele ostvariti isti ciljevi. Jedna se, osim na brigu za vlastiti narod, poziva i na ljubav prema državi, druga nas uvjerava da sve što čini, čini isključivo zbog straha za biološki nestanak svoga naroda. Kad se, međutim, s njihovih ideoloških floskula skine patina, ostane isto – plemenska matrica umrežena s lopovlukom koji se iza nje vrlo uspješno skriva.

 

Po čemu je to SDA različita od HDZ? Ni po čemu! Ako se, naime, o razlikama i može govoriti, one su tek u pristupima kojima se žele ostvariti isti ciljevi

Prema tome, pozivima svim „probosanskim“ snagama za okupljanje pod istim kišobranom nije cilj ono što se sirotu narodu prodaje kao „rog pod svijeću“. Naprotiv, cilj je unutar bošnjačkog biračkog tijela eliminirati sve što nije na ideji bošnjaštva, na način kako je, uostalom, u najznačajnijoj mjeri eliminirana Demokratska fronta – a time uništiti, kako oporbu vlastitoj ideologiji tako i ostatke građanskoga duha kakav u BiH, bez obzira na udare koje svakodnevno proživljava, još uvijek postoji.

A kad se taj dio posla odradi, koalicija s HDZ-om je rješenje koje se podrazumijeva. I ona će, zaludu sva naricanja koja danas slušamo, obilježiti i slijedeće četiri mostarske godine. Jer, s njom su i SDA i HDZ jedino bezbrižni. Sve ostalo je rizik da ono što su prethodnih desetljeća, zadnjih 12 godina posebice, skupa činili ispliva na površinu. A to bi, onda, u bezdan povući moglo i jednu i drugu. Njihove najisturenije mostarske glave posebice.

Bh. blok, drugim riječima, želi li očuvati ostatke bosanskohercegovačke supstance koju on i simbolizira, ni pod koju cijenu ne smije pristati na svrstavanje uz dvije nacionalističke nemani. Niti na potporu njihovim gradonačelničkim jokerima dakako. To, doduše, ne znači i da se po automatizmu treba odbaciti i svaka participacija u mostarskoj gradskoj vlasti. Naprotiv. No, ona mora biti uvjetovana strogo definiranim principima..

 

Bh. blok, drugim riječima, želi li očuvati ostatke bosanskohercegovačke supstance koju on i simbolizira, ni pod koju cijenu ne smije pristati na svrstavanje uz dvije nacionalističke nemani

 

Ne treba, recimo, apsolutno odbacivati mogućnost participacije u većini mostarskoga gradskog vijeća. No, ona ne smije biti ni pod kišobranom bošnjačke „probosanske“, niti HNS-ove „prohrvatske“ družine. Bh. blok, hoću reći, u takvu vlast može ići jedino kao treći, blok koji baštini bosanskohercegovačku građansku ideju. I to, da se razumijemo, pod prethodno strogo utvrđenim uvjetima. U protivnom, vrlo lako bi mu se moglo dogoditi da bude iskorišten kao instrument za postizanje startnih ciljeva, a potom da se s njime obriše pod kao što je, očito je, obrisan s DF-om.

Ne treba, na koncu, okretati leđa ni svim scenarijima u izboru budućega mostarskog gradonačelnika. Ali, i SDA-u i HDZ-u treba otvoreno poručiti da se njihove kandidate ni pod kakvim uvjetima neće podržati. I da ste, budući ni jedni ni drugi nemaju osiguranu kritičnu masu, spremni ponuditi kompromisno rješenje – primjerice, svoga kandidata za najistureniju funkciju u mostarskoj izvršnoj vlasti.

Ni na kraj mi pameti, dakako, da bi išta od toga moglo proći. Jer, status quo odgovara i Čovićevima i Izetbegovićevima. Samo s njim mogu biti mirni. Sve ostalo ih tjera u nesanicu.

Zamislite, hipotetski, da budući gradonačelnik postane potpredsjednica Naše stranke. Pa, to je potop i za SDA i za HDZ. Jer, kriminal i jednih i drugih bi, koliko preko noći, bio izvučen ispod tepiha. A što bi došlo nakon toga sam Bog zna.

Jer, status quo odgovara i Čovićevima i Izetbegovićevima. Samo s njim mogu biti mirni. Sve ostalo ih tjera u nesanicu

Ali, sve to treba učiniti zbog Mostaraca. Time im se šalje poruka da su vam važna predizborna obećanja, ne i vlast pod svaku cijenu, ali i raskrinkavaju hrvatsko-bošnjačke naricaljke kojima vas se pokušava staviti pod kontrolu. Time im se, drugim riječima, šalje poruka da niste ni bošnjački ni hrvatski nego mostarski i bosanskohercegovački – i da vam je misija na kojoj temeljite vaše političko djelovanje važnije od svega ostaloga. Pa i od mrvica vlasti koje vam se pokušavaju uvaliti.

(TIP/Izvor: Depo.ba/Autor: akademik Slavo Kukić)