Zaštita privatnosti

Portal TIP.ba se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

TIP.ba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene korištenjem internet vijesnika (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke TIP.ba koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao dizajn i sadržaje, te vršio prilagodbe publici koja ga posjećuje.

Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd.