VaA?niji brojevi telefona u Tuzli

TUZLA

Pozivni broj: 035

Policija: celebrex buy, generic clomid 122
Policijska uprava Tuzla:A�251 008
PS Tuzla Istok:A�293 444
PS Tuzla Zapad:A�270 666
PS Tuzla Centar:A�270 555

Vatrogasci: 123

Zdravstvene ustanove
Hitna pomoA�:A�124
DeA?urna apoteka Slatina:A�280-784
Dom zdravlja Tuzla:A�282-411
Unverzitetsko-kliniA?ki centar Tuzla:A�303-500

Prijevoz
Euro Taxi:A�1519
Taxi Non-Stop:A�061 178 888
BIHAMK:A�1282
Autobuska stanica:A�280 738

Javne sluA?be
Vodovod: 252-411
Elektro Tuzla: 304-300
Centralno grijanje: 281-440
MatiA?ni ured: 252-043

Kulturno-umjetniA?ke institucije zovirax cream over the counter.
Narodno pozoriA?te Tuzla:A�251-646
BKC Tuzla:A�286 270
Narodna i Univerzitetska biblioteka Tuzla:A�272 626

Obrazovne institucije
Univerzitet u Tuzli:A�300 500

Javna uprava
OpA�ina Tuzla: 307 410
Vlada TK: 287 711

Informacije o telefonskim pretplatnicima 1182