Bećirović: Deklaracija tzv. svesrpskog sabora ugrožava mir u regiji i ruši međunarodno pravo

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je s visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom.

Razgovarano je o aktuelnim političkim, sigurnosnim i drugim izazovima u Bosni i Hercegovini i regiji, s posebnim osvrtom na antidaytonske i antiustavne aktivnosti organa vlasti bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Dr. Bećirović je tokom višesatnog razgovora u OHR-u još jednom argumentirano upozorio na opasan sadržaj i posljedice deklaracije tzv. svesrpskog sabora. Jedan od opasnih aspekata ove deklaracije je i institucionalizacija odnosa države Republike Srbije i jedne administrativne jedinice u drugoj državi. Najava početka realizacije Vučićeve velikosrpske i antidaytonske deklaracije je ulazak pripadnika Vojske Srbije na teritoriju nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Deklaracija je opasna ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijelu Evropu, jer ruši temeljne principe na kojima počiva i Evropska unija. Nema nikakve sumnje, deklaracija tzv. svesrpskog sabora ugrožava mir u regiji, međunarodno pravo i temeljne odredbe Daytonskog mirovnog sporazuma. Realizacija ove deklaracije bi značila potpunu destabilizaciju Bosne i Hercegovine i regije. Zato je nužno da međunarodna zajednica konkretnim potezima zaustavi njenu implementaciju, rekao je, između ostalog, dr. Bećirović.

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt istakao je da su državne granice Bosne i Hercegovine međunarodno priznate i zaštićene, te da je neupitan suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. On je naglasio da su nedopustivi udari na Daytonski mirovni sporazum i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, kao i da će  svi oni koji to budu činili snositi posljedice.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je poručio da strateški partneri iz međunarodne zajednice moraju ozbiljno shvatiti prijetnje miru i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kako ne bi došlo do destabilizacije u cijeloj regiji. Istakao je da OHR, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini, EUFOR, NATO i države svjedoci Daytonskog mirovnog sporazuma, imaju sve potrebne mehanizme da osiguraju provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma i očuvanja mira.

(TIP)