Vijeće ministara BiH usvojilo budžet za 2024. godinu

Nakon devet mjeseci utvrđen je budžet za tekuću godinu. Veći za 40 miliona maraka u odnosu na prethodni. Na ovaj način stvorene su pretpostavke za neometan rad institucija, ispunjenje međunarodnih obaveza i provođenje neophodnih reformi, poručila je predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. Na današnjoj sjednici nije riješeno pitanje koje se tiče izmjena Zakona o VSTV-u.

Dogovor koji su u ponedjeljak postigli lideri stranaka koje čine državnu koaliciju rezultirao je utvrđivanjem Nacrta Budžeta za 2024. godinu. Daljnja procedura je njegovo usvajanje u oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

„Utvrdili smo proračun u iznosu od 1.355.400.000 KM. Želim reći da smo u odnosu na proračun iz 2023. proračun za ovu godinu povećali za 40 miliona KM. Donošenjem ovog proračuna stvorili smo jedan nesmetan rad za funkcioniranje naših institucija, za rješavanje međunarodnih obaveza“, izjavila je Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH (HDZBiH).

Iako je prvobitno predočeno kako je Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine smanjen budžet za 3 i po miliona maraka u odnosu na prošli, resorni ministar Zukan Helez je to demantirao. Međutim, Ministarstvo sigurnosti BiH je dobilo najveće povećanje u iznosu od 2,7 miliona maraka. Povećanja budžeta dobili su i Centralna izborna komisija BiH, te državne Agencija za identifikaciju dokumenata i Služba za poslove sa strancima.

„Budžet nema neku posebnu razvojnu komponentu, gotovo milijardu maraka odlazi upravo na plate, 100 miliona na neka kapitalna ulaganja i 200 miliona na različite vrste materijalnih troškova“, naveo je Srđan Amidžić, ministar trezora i finansija BiH (SNSD).

„Iskreno se nadam da će entiteti, kada budu raspravljali o fiskalnom ili budžetskom okviru za naredne godine, razumjeti da to nikako ne može biti na štetu entiteta ako ovaj budžet bude rastao“, poručio je Edin Forto, ministar prometa i komunikacija BiH (NS).

Nakon devet mjeseci čekanja budžet je usvojen, međutim, već treći put odbijeno je usvajanje izmjena Zakona o VSTV-u zbog čega je onemogućeno preuzimanje mandata novih sudija i tužilaca. Konkretno, nema odjela koji bi vršio njihove provjere. Ministar pravde BiH Damir Bunoza rekao je da nema konkretnog razloga zbog čega je ovo pitanje povučeno sa dnevnog reda:

„Meni danas doista nije objašnjeno, iako sam zahtijevao pojašnjenje, zašto je ovo po treći put da nema podrške da se taj zakon podrži. Ovaj put, zapravo, predstavnici iz RS-a su predložili da se odgodi. Nadam se da ćemo i to pitanje uskoro riješiti.“

Na rješenje čeka i reforma Ustavnog suda, kao i provođenje odluka Ustavnog suda i reguliranje statusa međunarodnih sudija, što je pitanje o kojem još nema konsenzusa, ističe Bunoza. Govorilo se i o dugu BHRT-a prema EBU-u u iznosu od 17 miliona maraka, a ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto rekao da će se rješenje za ovo tražiti u narednom budžetu, nije precizirano kojem.

(TIP/Izvor: federalna.ba)