Tarik Zaimović novi rektor Univerziteta u Sarajevu

Novi rektor Univerziteta u Sarajevu je prof. dr Tarik Zaimović. On će naslijediti prof. dr Rifata Škrijelja koji je na ovoj poziciji proveo prethodnih osam godina.

Na izbornoj sjednici Senata kandidati za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu javno su prezentovali programe rada za mandatni period 2024–2028. godine, nakon čega je Senat tajnim glasanjem izabrao Zaimovića.

Drugi kandidat bila je prof. dr Almira Hadžović-Džuvo, redovna profesorica Medicinskog fakulteta UNSA.

Zaimović trenutno obavlja funkciju redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu UNSA.

Kao član Katedre za menadžment i informacione tehnologije, predaje predmete iz Upravljačkih informacionih sistema, Poslovnih informacionih sistema, Upravljanje IT projektima, Poslovanje u mrežnoj (ed) ekonomiji, kao i niz izbornih predmeta.

(TIP/Izvor: bhrt.ba)