Vlada TK: Više od milion KM za energijski efikasnije javne objekte

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak donijela Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Ovim dokumentom, a u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđeni su javni objekti sa područja Tuzlanskog kantona za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti iz namjenskih i budžetskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu, način finansiranja i druga pitanja od značaja za primjenu mjera energijske efikasnosti.

Za mjere energijske efikasnosti na ukupno  16 objekata ovim dokumentom predviđeno je 1.070.000 KM. Od toga, za zamjenu vanjske stolarije, sistema grijanja, ili termoizolaciju zidova na 10 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će utrošeno 512.000 KM, dok će za mjere energijske efikasnosti na dodatnih 6 objekata drugih namjena bit utrošeno 558.000 KM.

(TIP)