Pokrivenost uvoza izvozom u Tuzlanskom kantonu visokih 90,4 posto

Vlada Tuzlansdkog kantona je prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području tuzlanskog kantona u 2023.godini. Zaključno sa 31. decembrom prošle godine na području našeg kantona poslovalo je iznosio je  21.808 registriranih poslovnih subjekata u oblasti trgovine. U odnosu na 2022. godinu to je više za 391 odnosno za 1,82%.

Od ovog broja 10.415 su pravna, a 11.393 fizička lica. Od ukupnog broja zaposlenih zaključno sa decembrom prošle godine na području našeg kantona (101.715 osoba), u trgovini  je bilo zaposleni njih 18.545 ili 18,23% od ukupnog broja zaposlenih.  Broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini veći je za 523 zaposlena, odnosno za 0,52% u odnosu na 2022. godinu, a broj zaposlenih osoba u trgovini u 2023. godini je veći za 208 tj. 1,13% više u odnosu na 2022.godinu, navodi se u Informaciji.

Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2023. godini u iznosu od 905 KM, viša je za 15,43% u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2022. godini (784 KM), a od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu (1.161 KM) niža je za 22,05%, te se još uvijek nalazi među najnižim plaćama u Kantonu (pored hotelijerstva i ugostiteljstva te građevinarstva). Kada je u pitanju vanjska trgovina, ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2023. godini iznosila je 2.588.897.000 KM,  što je manje  za 5,25% u odnosu na 2022. godinu. Važno je istaći da je u većini kategorija proizvoda došlo do smanjenja i to: hrana i žive životinje za 3,16%, sirove materije nejestive, osim goriva 18,42%, mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 37,05%, mašine/strojevi i transportna sredstva 5,01%, razni gotovi proizvodi  6,52%, proizvodi nerazvrstani u kategorije 99,78%, piće i duhan“ za 0,68%.

Kod kategorija Hemijski proizvodi je došlo do povećanja vrijednosti izvoza za 16,89%, kao i kod kategorije Industrijski proizvodi razvrstani prema materijalu povećanja za 33%. Najviše robe izvezeno je u Austriju, Njemačku, Srbija, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Nizozemsku Mađarsku, Poljsku, Norvešku,  respektivno. Od deset zemalja sa kojima Tuzlanski kanton ima najveći izvozni promet,  u 2023. godini došlo je do povećanja izvoza u Poljsku (25%), Sloveniju (12,31%), Hrvatsku (7,07%), Italiju (5,83%),  Njemačku (3,25%), Austriju  (1,39%) i Nizozemsku (0,63%), dok je izvoz u Srbiju smanjen za 34%, Mađarsku 20,51%, Norvešku 2,58% a u ostale zemlje smanjen je za 1,62%.

Privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu  tokom 2023.godine uvezli su robe u vrijednosti 2.863.260 KM, što je za  6,11% manje nego u 2022.godine, kada smo imali uvoz od 3.049.718 KM. Do procentualnog smanjenja uvoza došlo je u većini kategorija proizvoda  izuzev u kategorijima Mašine/Strojevi i transportna sredstva, Piće i duhan i Hrana i žive životinje gdje je došlo do povećanja uvoza u odnosu na 2023.godinu, prosječno za 7,71%. 

Na područje Tuzlanskog kantona najviše se uvozilo robe iz  SAD, Njemačke, Turske, Kine, Austrije, Italije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, respektivno, a u prošloj godini najviše je porastao uvoz iz Kine i to za 19,24% i pokazuje trend rasta svake godine, a zatim kod  Slovenije 10,20% i Njemačke 4,18%.

Ako se uporede podaci izvoza i uvoza može se primijetiti da je spoljnotrgovinski deficit u 2023.godini iznosio 274.363.000 KM, a pokrivenost uvoza izvozom visokih 90,40% što je više u odnosu na 2022. godinu kada je pokrivenost izvoza uvozom bila 89,6%, a spoljnotrgovinski deficit bio 317.110.000 KM.

U 2023.godini najveći spoljnotrgovinski suficit imamo sa Austrijom, dok je sa Italijom i Mađarskom izražen najveći deficit, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

(TIP)