Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Prijedlog zakona o Gradu Novi Travnik

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Boosne i Hercegovine sinoć je usvojio Prijedlog zakona o Gradu Novi Travnik i kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Poslanici su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, te prihvatili i u javnu raspravu uputili Nacrt zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku, te Nacrt zakona o socijalnim uslugama u Federaciji BiH.

Također, prihvaćeni su i upućeni u javnu raspravu Nacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije BiH.

Poslanici su prihvatili Nacrt programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2024. kao osnovu za izradu prijedloga, kao i Nacrt kodeksa ponašanja poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

K znanju je primljen Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023., te Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31. decembra 2022.

(TIP/Izvor: Fena)