Foto: U Tuzli obilježeno 30 godina rada i postojanja Udruženja građana Vive žene

U JU Narodno pozorište u Tuzli u srijedu je obilježeno 30 godina rada i postojanja Udruženja građana Vive žene – Centra za terapiju i rehabilitaciju, vodeće nevladine organizacije u pružanju psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, prisustvovao je svečanosti na kojoj je predsjednica Udruženja, Jasna Zečević uručila gradonačelniku zahvalnicu za njegovu podršku i doprinos radu Udruženja.

U svom obraćanju, gradonačelnik Lugavić čestitajući na veoma važnom jubileju, 30 godina postojanja i rada,  istaknuo je značaj Udruženja Vive žene u izgradnji nenasilnog, tolerantnog i sigurnog društva kroz sveobuhvatnu i profesionalnu psihosocijalnu podršku, edukaciju i javno zagovaranje. “Najveća vrijednost Udruženja Vive žene je kontinuitet i posvećenost njihovog tima u pružanju sveobuhvatne dugoročne psihosocijalne pomoći i podrške žrtvama rata i svih oblika nasilja, ” kazao je gradonačelnik Lugavić.

Također, gradonačelnik je istaknuo posebnu zahvalnost Udruženju na njihovom neprocjenjivom doprinosu u poboljšanju kvaliteta života građanki i građana Tuzle, Tuzlanskog kantona i šire, kroz njihov rad i aktivnosti.

Udruženje Vive žene nastavit će svoju misiju u podršci i rehabilitaciji žrtava, te u aktivnom doprinosu društvenoj zajednici kroz svoje djelovanje, a obilježavanje 30 godina jubileja bila je i prilika za izdavanje knjige “Korijeni, krugovi, kontinuitet” Vive žene od 1994 – 2024. godine.

U kulturno-umjetničkom programu svečanosti učestvovale su balerine Osnovne muzičke škole Tuzla, Odsjeka za klasični balet, ansambl Tuzlanke i orkestar Balsika koji su svojim izvedbama obogatili program.

(TIP)