Vlada TK: Tuzlanski kanton se izdvaja kao regionalna turistička destinacija

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini. Na području TK djelatnost obavlja 39 putničkih agencija, koje posjeduju Licencu za organizovanje turističkih putovanja izdatu u skladu sa odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti.

U putničkim agencijama na području Tuzlanskog kantona uposleno je 80 zaposlenika, što predstavlja 10,60% zaposlenih u putničkim agencijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (755 zaposlenih). Putničke agencije na području Tuzlanskog kantona uglavnom su okrenute ka outgoing putovanjima, odnosno organizovanju izleta, ljetovanja i slično za stanovništvo Tuzlanskog kantona kako u BiH, regiji, tako i na značajnijim svjetskim turističkim destinacijama. Smještajni kapaciteti, koji su prošli zakonsku procedure utvrđivanja minimalnih uslova i kategorizaciju te tako ispunili osnovne uslove za rad, nalaze se na području općina Banovići, Kalesija, Kladanj i Lukavac, te gradova Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Tuzla i Živinice.

Na području općina Sapna, Teočak, Čelić i Doboj Istok još nema registrovanih smještajnih kapaciteta iako su intenzivirane aktivnosti da na području ovih lokalnih samouprava počnu djelovati seoska domaćinstva, koja bi kroz svoju djelatnost pružala i usluge smještaja. Posjetiocima Tuzlanskog kantona je tokom 2023. godine, prema evidenciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja a na osnovu informacija dobijenih od strane smještajnih objekata, na raspolaganju bilo 1.955 ležaja raspoređenih u 842 smještajnih jedinica (soba).

Grad Tuzla raspolaže sa 65% smještajnih kapaciteta izraženih u broju soba, odnosno 67% smještajnih kapaciteta izraženih u broju ležaja na području Tuzlanskog kantona. Tokom 2023. godine broj registrovanih posjetitelja u smještajnim objektima TK veći je za 23,39% u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na 2019. godinu je veći za 16,39%. Posebno treba istaknuti da je broj inostranih posjetitelja 2023. godine, u odnosu na ’22. godinu povećan za 22%, i da je za 18,33% veći od broja registriranih inostranih posjetilaca u 2019. godini. Broj domaćih posjetilaca u odnosu na 2022. godinu bilježi rast od 24,35%, odnosno 15,12% u odnosu na 2019. godinu. Na području TK je sa 31.12.2023. godine bilo registrovano 2.248 poslovnih subjekata koji su, shodno klasifikaciji djelatnosti u BiH.

 Uvodi se participacija korisnicima CROPS-a koji dolaze izvan TK

Vlada TK dala je saglasnost na prijedlog Odluke o utvrđivanju cjenovnika visine participacije korisnika JU Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća – CROPS. JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama je utvrdio realni trošak smještaja i boravka korisnika u Centru i on iznosi 1.964 KM. U  kalkulaciju su uračunati svi troškovi potrebni za rad Centra u procesu rehabilitacije u punom kapacitetu odnosno sa dvadeset korisnika.

Suosnivači ustanove, Vlada Tuzlanskog kantona u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini trenutno snose najveći dio troškova smještaja, boravka, odnosno cjelokupnog procesa rehabilitacije korisnika u Centru. U obrazloženju Odluke stoji da je potrebno uvesti participaciju za korisnike koji nisu sa područja Tuzlanskog kantona a koja bi iznosila 500 KM. Troškove participacije za korisnike bi snosili korisnici, njihovi staratelji ili institucije, općinske/gradske ili kantonalne u čiju nadležnost spada briga o populaciji ovisnika. S obzirom na trenutno stanje primljenih korisnika i potpisanih ugovora o njihovom smještaju i boravku Odluka se primjenjuje od 01.09.2024. godine za sve nove korisnike.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je 2 odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „Bingo“ d.o.o. Tuzla za eksploataciju mineralne vode na eskploatacionoj bušotini i punionici vode na lokaciji „Ljubače“ Grad Tuzla kao i privrednog društva „Tuzla – Kvarc” d.o.o. Tuzla za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu “Bukinje” na području Grada Tuzla. Za koncesora u oba slučaja određeno je Ministarstvo privrede TK koje će poduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama TK i dokumentom o politici dodjele koncesije na području TK.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 50.000 KM Općini Srebrenica, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka „Subvencije prevoza učenika povratničke populacije za općinu Srebrenica“.

Vlada je prihvatila četiri izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova sa područja TK za prošlu godinu. Prihvaćeni su izvještaji o radu JU Narodno pozorište Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK i JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli. Također je usvojena i Informacija o radu Garantnog fonda Udruženje za razvoj NERDA za 2023. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za razrješenje Omera Kovčića vršioca dužnosti direktora Društva, shodno Odluci Nadzornog odbora.

Također je data prethodna saglasnost NO JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za imenovanje Omera Kovčića za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 6 mjeseci, a shodno Odluci Nadzornog odbora.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla.

(TIP)