Grad Tuzla dodijelio 145 nagrada učenicima, studentima i sportistima za ostvaren natprosječan uspjeh u prethodnoj godini

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle dodijelila je, putem javnog poziva, 145 nagrada učenicima, studentima i sportistima za ostvaren natprosječan uspjeh u prethodnoj godini.
Za ovu namjenu u Budžetu Grada Tuzle za 2024. godinu planirana  su sredstva u iznosu od 80.000,00 KM.

Na osnovu člana 4. Odluke o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/19 i 1/24),  13.05.2024. godine, na zvaničnoj internet stranici  (grad.tuzla.ba) objavljen je Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja grada Tuzle.

Lista odabranih aplikanata

Lista odbijenih aplikanata

(TIP)