Foto: U toku radovi na sanaciji mosta “Kipovi” u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je radove na sanaciji mosta “Kipovi” u MZ Jala. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 148.877,82 KM, a planirano je da radovi budu završeni u roku od 60 kalendarskih dana.

Sanacija će obuhvatiti niz važnih zahvata, uključujući sanaciju pješačkog dijela mosta, sanaciju pogleda i rubova mosta, armirano-betonske ograde mosta, te armirano-betonskih postamenata kipova. Također, radovi uključuju izradu hidroizolacije mosta i vertikalnog dijela ograde mosta.

Očekuje se da će ovi radovi značajno doprinijeti poboljšanju sigurnosti i funkcionalnosti mosta, te unaprijediti kvalitetu infrastrukture u ovom dijelu grada.

(TIP)