Rekordna izdvajanja Vlade TK za Univerzitetsko klinički centar u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona je u srijedu prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima i dinamici utroška odobrenih skoro 18,7 miliona KM JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za javnu nabavku medicinske opreme i radova za period 2022. do 2024. godine.

Tim povodom doneseni su zaključci kojim se prihvataju izvještaji o provedenim aktivnostima na realizaciji Ugovora o finansiranju Projekta adaptacije dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Projekta I faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentsku psihijatriju na Klinici za psihijatriju, Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku medicinske opreme, nabavke linearnog akceleratora sa CT stimulatorom, XSIO softverskom jedinicom i fantomom sa provjeru fizičkih mjerenja. Također je prihvaćen i Izvještaj o realizaciji provedenih aktivnosti na realizaciji Projekta rekonstrukcije prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u JZU UKC Tuzla.

Od ukupnog iznosa 10 miliona KM se odnosi na nabavku medicinske opreme za koju je UKC Tuzla izrazio potrebu, 7,75 miliona KM se odnosi na sredstva odobrena za nabavku linearnog akceleratora sa CT simulatorom, XSIO softverskom jedinicom i fantomom za provjeru fizičkih mjerenja, 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla, 300.000 KM za prvu fazu adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju u JZU UKC Tuzla i 30.000 KM za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata.

Kada je u pitanju 10 miliona KM odobrenih za nabavku medicinske opreme, u današnjoj informaciji se navodi da je procedura javne nabavke okončana za ukupno 38 postupaka ukupne vrijednosti 2.438.679 KM, a u toku je procedura za njih još 60 ukupne vrijednosti nešto većoj od 3 miliona KM. Za preostalu opremu postupci će biti pokrenuti nakon utvrđivanja konačnog iznosa ostatka novčanih sredstava. Kada je u pitanju postupak nabavke linearnog akceleratora, poznato je da je Ured za razmatranje žalbi poništio postupak ove nabavke, dok je UKC Tuzla u svoj Plan nabavki za 2024. godinu uvrstila nabavke opreme i usluga za rekonstrukcije i adaptacije tri navedene klinike, te se raspisivanje tendera i nabavka očekuje u narednom periodu.

Smanjenje cijena lijekova sa pozitivne liste

Vlada TK donijela je Odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantoa. Odlukom je utvrđena lista koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Riječ je o usklađivanju cijena lijekova na Pozitivnoj listi Tuzlanskog kantona sa maksimalnim veleprodajnim cijenama lijekova te je do smanjenja cijene došlo kod 54 lijeka, 48 sa pozitivne A liste i 6 sa B liste lijekova. Ministarstvo zdravstva TK dužno je uskladiti cijene sa cijenama lijekova koje je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavila na svojoj web stranici 31. maja 2024. godine.