Banovići: Potpisan Ugovor o javnoj nabavci radova „Sanacija klizišta u naselju Brezici – faza II“

Općinski načelnik dr. Bego Gutić i direktor GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče Emir Heldovac potpisali su Ugovor o javnoj nabavci radova „Sanacija klizišta u naselju Brezici – faza II“. Ukupna cijena za izvođenje radova, odnosno vrijednost ugovora je 99.450,00 konvertibilnih maraka i rok za njegovu realizaciju je 8 mjeseci od dana potpisivanja (od danas). Realizaciju i praćenje ovog ugovora vršit će Štab civilne i protivpožarne zaštite općine Banovići. Firma „HELDOVAC“ posao je dobila nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke i održane e-aukcije.

Ista firma realizirat će još tri projekta na području naše Općine. Radi se o intervencijama u mjesnim zajednicama Brezovača, Repnik i Podgorje, odnosno u naseljima Mrgan, Mrljevići i Mušići. U naselju Mrgan gradit će se potporni zid na putu Brezovača-Mrgan, dok će se u Mrljevićima i Mušićima raditi na odvodnji površinskih voda. U Mrljevićima na lokalnoj makadamskoj saobraćajnici, a u Mušićima u naselju. Ukupna vrijednost navedenih projekata je 42.373,89 KM.

(TIP)