Foto/Druženje Lugavića sa mladima Tuzle: ‘Na kafi sa gradonačelnikom’

 U Gradskoj upravi Tuzle u utorak je nastavljeno druženje i diskusija mladih sa gradonačelnikom dr.sc. Zijadom Lugavićem pod nazivom “Na kafi sa… gradonačelnikom”. Ovaj događaj, organizovan od strane Omladinskog pokreta “Revolt” u saradnji sa Službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, okupio je mlade osobe, predstavnike omladinskih organizacija iz Tuzle kako bi diskutovale o značajnim temama koje su važne za mlade grada Tuzle.

Gradonačelnik Lugavić naglasio je važnost ovakvih druženja i direktne komunikacije sa mladima.“Otvorenost i razgovori sa našim sugrađanima, a posebno sa mladima su ključni za poboljšanje naših usluga. Slušajući mlade i njihove želje i potrebe, nastojimo da radimo na njihovoj realizaciji,” istaknuo je gradonačelnik Lugavić.

Tokom sastanka, razgovaralo se o unapređenju usluga u navedenim oblastima. Druženje “Na kafi sa… gradonačelnikom” omogućilo je mladima da postavljaju pitanja, daju prijedloge i iznose ideje za poboljšanje statusa mladih u Tuzli, kao i priliku da u opuštenijem okruženju pokrenu važne razgovore o temama koje ih se tiču.

Na kraju sastanka, dogovoren je i termin za novo druženje i kafu sa gradonačelnikom, čime je potvrđena posvećenost Grada Tuzle kontinuiranoj komunikaciji i saradnji sa mladima.

Uz gradonačelnika Lugavića, druženju su  prisustvovali i pomoćnice gradonačelnika: Asja Redžić iz Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu; Admira Atić Tupković iz Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica; te Alma Halilović iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, te voditeljica Turističke zajednice grada Tuzle, Amra Jaganjac i direktor JU Centar za kulturu, Edin Jahić.

(TIP)