Vlada TK odobrila skoro 300 hiljada KM banovićkim osnovnim školama

Pet osnovnih škola u općini Banovići dobit će skoro 300.000,00 konvertibilnih maraka od Vlade Tuzlanskog kantona u ovoj godini, a navedena finansijska sredstva koristit će se za rekonstrukciju i održavanje školskih objekata te nabavku opreme. Naime, kantonalna Vlada sufinansirat će ukupno 14 projekata banovićkih osnovnih škola kroz Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu“. Odluku o odobravanju sredstva Vlada je donijela na 59. redovnoj sjednici (4. jula).

Osnovna škola „Banovići“ dobit će od Vlade TK 147.000,00 KM za pet projekata, i to za nabavku i monažu toplotne podstanice u objektu centralne škole (60.200,00 KM), za utopljavanje objekta i sanaciju dijela krova Područne škole Repnik (56.000,00 KM), za ograđivanje Područne škole Podgorje (17.800,00 KM), sanaciju potkova i zamjenu limova na objektu PŠ Podgorje (7.000,00 KM) i za nabavku računara i računarske opreme (6.000,00 KM).

Osnovnoj školi „Banovići Selo“ odobreno je 6.150,00 KM – 2.150,00 maraka za zamjenu kotla na čvrsto gorivo u PŠ Pribitkovići i 4.000,00 KM za nabavku i ugradnju video nadzora u ovoj školi (PŠ Pribitkovići). U OŠ „Grivice“ radit će se rekonstrukcija fiskulturne sale (15.800,00 KM), te rekonstrukcija mokrog čvora u PŠ „Omazići“ (13.000,00 KM), a u OŠ „Treštenica“ rekonstrukcija toaleta (35.900,00 KM) i rekonstrukcija centralnog grijanja (15.400,00 KM). I na kraju OŠ „Seona“ Aljkovići odobreno je 30.700,00 KM za sanaciju krova fiskulturne sale, 7.100,00 KM za nabavku računara i 25.000,00 maraka za rekonstrukciju i asfaltiranje pristupne saobraćajnice kod Područne škole „Seona“. Odlukom Vlade TK odobrena sredstva moraju se utrošiti do kraja 2024.godine.

(TIP)