Foto: Gradski odbor SDP Tuzla svoje redove proširio velikim brojem mladih ljudi!

Gradski odbor SDP BiH Tuzla na redovnoj sjednici održanoj 30.05.2024. proširio je svoje članstvo sa velikim brojem ljudi iz svih sfera života sa područja grada Tuzle.

˝Na ovaj način proširen je sastav Gradskog odbora SDP BiH Tuzla sa novim licima, koji su spremni svojim znanjem, iskustvom i mladošću doprinijeti još boljem i aktivnijem radu GO SDP BiH Tuzla i značajno doprinijeti kvalitetnijem i ugodnijem životu u našem gradu˝, navode iz tuzlanskog SDP-a.

Gradski odbor SDP BiH Tuzla svojim članstvom ojačali su:

1. Aida Jahić, doktor medicine

2. Asja Glumčević, doktor medicine

3. Irma Mehmedović, doktor medicine

4. Lejla Spahić, doktor medicine

5. Vedad Salković, doktor medicine

6. Eldin Hasanbašić, diplomirani medicinski tehničar

7. Mirza Karahodžić, medicinski tehničar

8. Melisa Hadžić, medicinski tehničar

9. Nedim Osmanović, diplomirani socijalni radnik

10. Renato Tadić, medicinski tehničar

11. Aida Jahić, medicinski tehničar

12. Belma Beha, medicinski tehničar

13. Hamza Lukavica, medicinski tehničar

14. Lejla Burgić, spec.edukator i rehabilitator

15. Aldina Halilčević, dipl.ekonomista

16. Emir Kumrić, advokat

17. Amar Atić, student prava

18. Igor Gavrilović, student prava

19. Jasmin Gavranović, diplomirani sportski menadžer

20. Adnan Čeliković, dipl.ekonomista

21. Nedim Altumbabić, mašinski tehničar

22. Mirza Jahić, magistar pedagogije i psihologije

23. Andrea Husejnović, prof.njemačkog jezika

24. Din Delibegović, dr.stomatologije

25. Jasenko Fatusić, spec. ginekologije i akušerstva

26. Denis Pranjić – keramičar

27. Dijana Muminović, dipl.pravnik

28. Ademir Lasetović, prof.kineziologije

29. Željko Pantić, dipl.pravnik

30. Dino Salković, dipl.ekonomista

31. Bekir Ferhatbegović, bachelor informatičkih tehnologija

32. Dino Ramić, dipl.pravnik

33. Amer Hodžić, dr.dentalne medicine

34. Mirza Berbić, dipl.inženjer saobraćaja

35. Azra Sejranić, magistar menadžmenta

36. Jasmin Mujdanović, dipl.veterinar

37. Adnan Karahmetović, dipl.ing.mašinstva

38. Josip Malekin, dipl.ing.građevine

39. Aleksandar Hura, dipl.ing.mašinstva

40. Emir Uščuplić, bach.ing.mašinstva

41. Haris Uljić,bach.ing.mašinstva

42. Mirnes Halilčević, dipl.ekonomista

43. Nihad Mujkić, dipl.ekonomista

44. Nedeljko Ilić, dipl.pravnik

45. Monika Hasanagić, bach.ing.građevine

46. Danijela Avdić, dipl.pravnik

(TIP)