Održan Info dan u Komori Tuzla

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je 15. maja raspisalo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu. U cilju što kvalitetnijeg informiranja potencijalnih korisnika Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u suradnji s UNDP-Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH i Gospodarskom komorom Federacije BiH te Gospodarskim komorama USK i TK organiziralo je četiri info dana.

Nakon Bihaća, Sarajeva i Mostara, Info dan je održan i u Tuzli u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla. Kao i na prethodni tri, i u Tuzli su predstavnici Ministarstva prezentirali detalje objavljenog Javnog konkursa i dali pojašnjenja vezana za podnošenje projektnih prijava.


Info danu je prisustvovao veliki broj privrednika i predstavnika institucija sa područja Tuzlanskog kantona. U Komori su informisani o objavljenom Javnom konkursu, te su dobili sve potrebne upute oko apliciranja i ostale značajne informacije.

Cilj navedenih programa podrške Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta je da se poveća konkurentnost privrede, poveća zaposlenost i izvoz, te tako nastavi kontinuitet razvoja privrede u Federaciji BiH.

Kako je istaknuto na skupu u Tuzli, predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, po projektima:

Projekt br. 1 Izgradnja poduzetničkih zona

Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne, prometne i energetske infrastrukture unutar poduzetničke zone, tamo gdje nedostatak iste predstavlja prepreku razvoju poduzetništva u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uspostava/unapređenje usluga za razvoj poduzetništva unutar poduzetničke zone, te unapređenje komunikacijske infrastrukture kao faktora za ekonomski rast na lokalnoj razini. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 7.500.000,00 KM.

Projekt br. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Pružanje savjetodavnih usluga, razvojno-istraživačkih i tehničko-tehnoloških usluga, pružanje znanja o digitalnim trendovima i vođenje u pripremi za digitalnu transformaciju poduzetnika, ciljano privlačenje investicija, umrežavanje i širenje tržišta, razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, akceleratora, klastera i razvojnih agencija); podizanje konkurentske sposobnosti poduzetnika edukacijom i unapređenjem poduzetničkih znanja i vještina i sufinanciranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 350.000,00 KM.

Projekt br. 3: Poticaj za organiziranje sajmova gospodarstva


Podrška organizaciji najznačajnijih sajmova gospodarstva u Federaciji BiH koji svojim sadržajima promiču i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 350.000,00 KM.

Projekt br. 4: Jačanje konkurentnosti MSP

Jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 13.000.000,00 KM.

Info dan2

Projekt br. 5: Podrška MSP u IT sektoru

Tehnološko unapređenje MSP i unapređenje kvaliteta proizvoda kroz nabavku nove opreme, integraciju AI alata i optimizaciju radnih procesa, sufinanciranje zapošljavanja junior stručnjaka kao i razvoj i komercijalizacija novih proizvoda/usluga u IT industriji. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 2.700.000,00 KM

Projekt br. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i modernizaciju proizvodnje, s ciljem unapređenja obrtništva odnosno povećanja kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti i pružanje mentoring usluga. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava je 1.000.000,00 KM.

Projekt br. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva


Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s gledišta povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva. Kroz projekt će se realizirati subvencioniranje troškova nabavke opreme i pružanje mentoring usluga. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 1.000.000,00 KM.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 5.6.2024. godine.

(TIP)