Grad Tuzla i IDDEEA BiH potpisali Sporazum koji će doprinijeti razmjeni podataka i pojednostavljenju administrativnih procedura

Grad Tuzla je postigao značajan korak ka unapređenju svojih administrativnih usluga potpisivanjem Sporazuma o stalnom pristupu podacima sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA). Ovaj sporazum omogućava Gradu Tuzli stalni pristup podacima iz evidencija koje tehnički vodi i održava IDDEEA putem web servisa, čime se otvaraju nove mogućnosti za efikasnije obavljanje pravnih procedura.

Potpisivanjem ovog sporazuma, Grad Tuzla će imati direktan pristup centralnoj evidenciji IDDEEA-e, poštujući sve zakonske propise. Ovaj pristup će omogućiti olakšavanje provođenja različitih administrativnih postupaka, čime će građani Tuzle imati brže i jednostavnije usluge.

“Ova inicijativa je primjer kako digitalizacija može unaprijediti javne usluge i doprinijeti održivom razvoju. Grad Tuzla, zahvaljujući pristupu centralizovanim evidencijama IDDEEA-e, može efikasnije odgovarati na potrebe svojih građana, smanjujući administrativne barijere i povećavajući pristup informacijama. Time se postiže veća efikasnost i transparentnost, što je u skladu sa principima dobre uprave i održivog razvoja koje promovišu EU i UN,” kazao je gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić.

Partnerstvo između Grada Tuzle i IDDEEA-e predstavlja korak ka boljoj razmjeni podataka i pojednostavljenju administrativnih procedura, povećavajući dostupnost i transparentnost javnih usluga za građane. Ovo je u skladu sa EU Digitalnom strategijom, posebno Ciljem 6 koji se odnosi na razmjenu podataka i interoperabilnost, kao i sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja, konkretno Ciljem 16 (Mir, pravda i snažne institucije) i Ciljem 17 (Partnerstvo za postizanje ciljeva).

Na ovaj način IDDEEA nastavlja da pomaže gradovima i općinama u efikasnijem radu, doprinoseći jačanju lokalnih samouprava i unapređenju kvalitete usluga koje pružaju građanima. Ovaj sporazum je još jedan korak ka modernizaciji javnih usluga i ostvarivanju održivog razvoja, uz povećanu transparentnost i dostupnost informacija za sve građane Tuzle.

(TIP)