Počeli radovi na asfaltiranju puta ka Zelenom kamenu u Tuzli; U toku sanacija puta prema izvorištu mineralne vode

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle potpisala je ugovore s odabranim izvođačima radova na projektu nabavke radova na sanaciji putne infrastrukture.

Počeli su radovi na asfaltiranju puta ka Zelenom kamenu (dužine 130 metara) u Mjesnoj zajednici Gornja Obodnica.

Ovi infrastrukturni radovi, imaju za cilj poboljšati kvalitet putne mreže u Tuzli i omogućiti bolju saobraćajnu povezanost za stanovnike Tuzle.

U toku radovi na sanaciji puta prema izvorištu mineralne vode i puta Vardice od lokalnog puta Previle do Repuševca Mjesne zajednice Dragunja

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle potpisala je ugovore s odabranim izvođačima radova na projektu nabavke radova na sanaciji putne infrastrukture. U toku su radovi na sanaciji puta prema izvorištu mineralne vode i puta Vardice od lokalnog puta Previle do Repuševca Mjesne zajednice Dragunja podijeljeno na dvije dionice: Dionica I (od lokalnog puta Pravile do Repuševca) i Dionica II (prema izvorištu mineralne vode).

Ovi infrastrukturni radovi, imaju za cilj poboljšati kvalitet putne mreže u Tuzli i omogućiti bolju saobraćajnu povezanost za stanovnike Tuzle.

(TIP)