Šta sve možete unijeti u Njemačku, Hrvatsku i druge zemlje EU kada krenete na put?

Stroga pravila i visoke kazne čekaju vas na granicama zemalja EU. Zato kada krećete na put u Njemačku, Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju dobro pazite šta se nalazi u vašem prtljagu. Ukoliko ih graničari ili kontrola pronađu, biće vam oduzeti, a kazna će vam biti naplaćena odmah.

Na putovanje u EU možete ponijeti meso ili mliječne proizvode ako su za vašu ličnu potrošnju. To se odnosi i na biljke ili biljne proizvode kao što su rezano cvijeće, voće ili povrće ako su uzgojeni u zemlji EU-a i nemaju nametnika ni bolesti. U tom kontekstu EU uključuje 27 država članica EU-a, Andoru, Island, Lihtenštajn, Norvešku, San Marino i Švicarsku.

Ta se pravila primjenjuju i kad u prtljazi prenosite meso, mliječne ili biljne proizvode ili ako ih naručite putem interneta ili šaljete/primate poštom. Dakle, radi se o državljanima EU za koje važe ova pravila.

ProizvodKoličina po osobiDodatna ograničenja
Meso i mesni proizvodi10 kgNema ograničenja
Mlijeko i mliječni proizvodi10 kgNema ograničenja
Med, jaja i proizvodi od jaja10 kgNema ograničenja
Puževi10 kgNema ograničenja
Živi školjkaši (kamenice, dagnje)10 kgNema ograničenja

Iznimke – hrana i mlijeko (u prahu) za dojenčad, hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga, posebna hrana za kućne ljubimce

Možete ponijeti ograničenu količinu (manje od 10 kg) hrane i mlijeka u prahu za dojenčad, hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga ili posebne hrane za kućne ljubimce ako:

  • proizvod ne mora biti na hladnom prije upotrebe
  • proizvod ima komercijalno zaštićeno pakiranje
  • pakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi.

PRAVILA O ZEMLJAMA KOJE NISU U EU PROČITAJTE ISPOD FOTOGRAFIJE 👇

Visoke kazne u EU

Pravila pri putovanju iz zemlje koja nije članica EU-a (BiH, Srbija…)

Putujete li u EU iz zemlje koja nije članica EU-a, ne smijete sa sobom nositi meso ni mliječne proizvode. Međutim, smijete ponijeti ograničenu količinu voća i povrća te jaja, proizvoda od jaja i meda. Dopuštene su i ograničene količine ribe i ribljih proizvoda.

Pogledajte detaljan prikaz proizvoda koje iz Bosne i Hercegovine i Srbije smijete unositi u EU i dodatna ograničenja i pravila.

ProizvodKoličina po osobiDodatna ograničenja
Svježi proizvodi ribarstva bez utrobe ili pripremljeni ili prerađeni proizvodi ribarstva20 kg ili 1 riba (ovisno o tome što više teži)
Proizvodi ribarstva koji potječu s Farskih Otoka ili Grenlanda
Roba, osim bilja za sadnju i proizvoda ribarstva, koja potječe s Farskih otoka ili GrenlandaKombinirana količina ne prelazi ograničenje težine od 10 kg
Biljke ili biljni proizvodi uključujući rezano cvijećePotreban je fitosanitarni certifikat (o zdravlju bilja) kojim se potvrđuje da proizvod nije zaražen određenim nametnicima
Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloganajviše 2 kgproizvode ne mora biti na hladnom prije otvaranjariječ je o zapakiranim proizvodima sa zaštićenom robnom markom za izravnu prodaju krajnjim kupcimapakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi
Hrana za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloganajviše 2 kgnamijenjena je kućnom ljubimcu u pratnji vlasnikatrajna je (ne mora biti na hladnom)riječ je o zapakiranim proizvodima sa zaštićenom robnom markom za izravnu prodaju krajnjim kupcimapakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi
Proizvodi koji nisu prethodno opisani, a koji ne sadržavaju meso ili mlijeko (npr. med)2 kgNema ograničenja

Provjere pri ulasku u EU

Pri dolasku u EU možda ćete morati proći službene kontrole nadležnih tijela. Nosite li meso ili mliječne proizvode koje niste prijavili, ti će proizvodi biti zaplijenjeni i uništeni, a vi možete biti kažnjeni novčanom kaznom ili kazneno gonjeni.

Dopuštene količine alkohola i duhana pri ulasku u EU iz Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja koje nisu članice

Dopuštene količine za alkohol

Možete unijeti a):

  • 4 litre mirnog vina i
  • 16 litara piva.

Uz to možete unijeti b):

  • 1 litru jakog alkoholnog pića s više od 22 % vol. alkohola (npr. votke ili džina) ili
  • 1 litru nedenaturiranog alkohola (etilnog alkohola) s 80 % vol. alkohola (ili više) ili
  • 2 litre pojačanog vina (npr. sherryja ili porta) ili pjenušavog vina.

Svaka od količina navedena pod točkom b) predstavlja ukupnu dopuštenu količinu u toj kategoriji alkoholnih pića, koju možete raspodijeliti kako vi želite. Na primjer, možete unijeti: 4 litre mirnog vina, 16 litara piva, pola litre jakog alkoholnog pića i 1 litru pojačanog vina ili 4 litre mirnog vina, 16 litara piva i 2 litre pjenušavog vina.

Dopuštene količine za duhan

Ovisno o zemlji EU-a koju posjećujete mogu se primjenjivati viša ili niža količinska ograničenja. Ako zemlja EU-a primjenjuje niže količinsko ograničenje, može ga primjenjivati samo na putnike koji putuju kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

Više količinsko ograničenjeNiže količinsko ograničenje
200 cigareta ili
100 cigarilosa ili
50 cigara ili
250 g duhana
40 cigareta ili
20 cigarilosa ili
10 cigara ili
50 g duhana

Možete kombinirati bilo koje od tih duhanskih proizvoda, ali ne smijete premašiti ukupnu dopuštenu količinu. Na primjer, kad putujete u zemlje EU-a u kojima se primjenjuje više količinsko ograničenje, možete nositi 50 cigarilosa i 25 cigara. To je ukupna dopuštena količina.

Ostala roba, uključujući parfeme

Možete nositi drugu robu u vrijednosti do 300 eura po putniku ili 430 eura po putniku koji putuje zrakom ili morem. Neke zemlje EU-a primjenjuju niži granični iznos od 150 eura za putnike mlađe od 15 godina.

Gorivo

Uz gorivo koje se nalazi u vašem spremniku goriva možete nositi (najviše) 10 litara u prijenosnom spremniku. Ovo se pravilo primjenjuje na sve vrste motornih vozila.

Da biste saznali više informacija o pojedinim vrstama uvijek provjeravajte EU-ovu referentnu bazu podataka o trgovini divljim životinjama i biljkama . Osim toga možete se obratiti tijelu nadležnom za provedbu Konvencije CITES u vašoj zemlji kako biste saznali je li za vrstu koju želite uzeti na putovanje potrebna dozvola.

(TIP/Izvor: N1/Foto: Ilustracija)