Održana javna rasprava o tome ko polaže pravo na upravljanje UKC-om Tuzla

Ko polaže pravo na upravljanje UKC-om Tuzla. Kantonalna ili Vlada Federacije? Konačnu odluku donijet će Ustavni sud Federacije, nakon javne rasprave koja je održana u srijedu.

Pred Ustavnim sudom Federacije počela je rasprava po tužbi koju je Vlada Federacije BiH pokrenula protiv Vlade TK-a. Povod za spor je odluka Skupštine TK-a o promjeni upravljačkih prava na UKC-u Tuzla, prilikom čega je iz procesa odlučivanja isključena Vlada Federacije, jedan od osnivača ove ustanove. Uz to, Vlada TK-a je prošle godine donijela odluku da razriješi privremeni Upravni odbor UKC-a Tuzla, koji je ranije imenovala Vlada Federacije. Potom je Vlada TK-a, bez saglasnosti Vlade FBiH, imenovala novi. I ova odluka za Vladu Federacije bila je sporna.

„Postoje samo dvije mogućnosti. Federacija je suosnivač i suvlasnik JZU UKC Tuzla i shodno tom statusu, Vlada Federacije BiH je jedina ovlaštena za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora te zdravstvene ustanove ili, u protivnom, JZU UKC Tuzla ne može egzistirati u tom nazivu i sa pravima i obavezama koje po zakonu imaju univerzitetski klinički centri“, kazao je Esad Fejzagić, pravni zastupnik Vlade FBiH.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, između ostalog, previđeno je osnivanje univerzitetsko-kliničkih bolnica. Jedna od njih trebala je biti UKB Tuzla. Parlament Federacije i Skupština Tuzlanskog kantona svojim odlukama su preuzeli osnivačka prava i dali saglasnost na Statut. Time je trebala početi organizacija UKB-a Tuzla. Međutim, to se nije desilo. U međuvremenu, kantonalna vlast je iz upravljačkih struktura izbacila federalnu.

„TK dolazi u situaciju da nema UKB. Mi taj status još nismo dobili, nismo to okončali. I mi smo u nekom visećem statusu. I sad, ovog momenta, UKC Tuzla nema status UKB-a. Prema tome, tvrdnja Vlade FBiH kako se radi, kako ćemo mi izgubiti taj status – apsolutno je netačna, jer mi taj status nemamo isključivo krivicom Vlade Federacije“, kazao je Emir Softić, pravni zastupnik Vlade TK-a.

„Prigovori Vlade i Skupštine TK-a kojim se osporavaju osnivačka prava Federacije zbog činjenice da od 2013. do danas nije zaključen ugovor o međusobnim pravima i obavezama suosnivača zbog čega Federacija BiH nije upisana u sudski registar kao jedan od osnivača JZU UKC Tuzla su suštinski pogrešni i kontradiktorni“, dodao je Fejzagić.

Izostanak nepotpisivanja ugovora o osnivačkim pravima između dvije Vlade, poručili su punomoćnici Vlade TK-a, kumovao je donošenju odluke o izbacivanju iz upravljačkih struktura Vlade FBiH. Iz Ministarstva zdravstva Federacije naveli su da je pokušaj upisa u sudski registar Vlade Federacije kao suosnivača pokretan više puta, ali da je problem predstavlja definiranje udjela osnivača.

„Prvaobranilaštvo BiH izražava stav da prije donošenja zakona o državnoj imovini bilo kakvo raspolaganje državnom imovinom, definisano naprijed navedenim zakonom, bilo bi u suprotnosti sa odredbama tog zakona pa i u pogledu posebnog međusobnog usaglašavanja osnivačkih prava u pogledu te imovine sve do konačnog i jasnog uređivanja titulara te imovine unutar svih nivoa vlasti BiH“, izjavio je Ivica Ćosić, pravni savjetnik ministra zdravstva FBiH.

I dok traje spor između dvije Vlade, entitetske i kantonalne, dok se, u najkraćem, vodi politička borba ko će imenovati svoj Upravni odbor, a time i direktora – borba za prava pacijenata uglavnom su u drugom planu. Tako onkološki pacijenti po terapiju, umjesto na UKC Tuzla, idu širom države, jer tender za nabavku linearnog akceleratora pada već nekoliko puta. Za sada, bez odgovornih.

(TIP/Izvor: federalna.ba/Autor:  Munib Muhamedbegović)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…