Banovići: Sanirane udarne rupe na dijelu gradskih prometnica

Urađena je sanacija udarnih rupa i kolovoznih oštećenja, te izgrađene su pristupne rampe na pješačim trotoarima na području grada Banovića. Navedenu aktivnost realizirala je Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići i to u okviru aktivnosti koje se odnose na redovno održavanje asfaltnih površina na području Općine. Radove je izvodila firma „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok.

S obzirom da je uočen problem kretanja osoba sa invaliditetom i sl., pristupne rampe urađene su na svim trotoarima u gradu. Cilj je da se olakša njihovo kretanje.

(TIP)