Tuzla: UPFBiH i UPRS provode projekat „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora u BiH“

Realizacija dvogodišnjeg projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora Bosni i Hercegovini“ doprinijet će zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini promocijom provedbe Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima unutar poslovnog sektora u BiH, rečeno je u Tuzli na predstavljanju projekta.

Projekat provodi Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa Unijom poslodavaca RS od februara 2024. godine.  Još jedan u nizu zajedničkih projekata UPFBiH i UPRS koji finansira Evropska unija predstavljen je u Tuzli predstavnicima poslovne zajednice, sindikata,  nadležnih institucija i organizacija, nevladinog sektora i medija.

„Realizacijom ovog projekta želimo povećati kapacitete kompanija u BiH i poboljšati načine na koje provode potreban nadzor kada je u pitanju zaštita ljudskih prava tokom aktivnosti kompanija ili njihovih lanaca opskrbe. Kroz ovaj Projekat, također, želimo unaprijediti implementaciju i sadržaj zakonodavstva  u vezi sa zaštitom ljudskih prava u poslovanju, u vezi s usklađivanjem sa EU smjernicom o društveno odgovornom poslovanju, Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima te poticanjem dinamike EU reformi u BiH“, kazao je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Kako je istaknuto, u okviru realizacije projekta bit će osnovana Akademija za društveno odgovorno poslovanje, kao obrazovni program za kompanije o uključivanju ljudskih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje.

„Također, bit će realizirano 10 regionalnih radionica, odnosno, edukacija i 10 online edukacija za oko 500 predstavnika  višeg i srednjeg menadžmenta u kompanijama i sindikata, tokom kojih će se učesnici educirati o stručnim znanjima o uticaju poslovanja na ljudska prava i praktičnim alatima i smjernicama koji će pomoći kompanijama da imaju veći pozitivan uticaj na zaštitu ljudskih prava u BiH“, kazala je Mersiha Jusić, sekretar UPFBiH tokom prezentacije Projekta.

Osim toga, planirano je i razvijanje mobilne aplikacije (APP), kao online resursnog centra za podršku kompanijama u provođenju nadzora u zaštiti ljudskih prava.

„Realizacijom projekta će se uspostaviti inkluzivni dijalog između socijalnih partnera, poslodavaca, sindikata i javnih institucija, o jačanju društveno odgovornog poslovanja i poboljšanju implementacije Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH te usvojiti deklaracija o predanosti poslovnog sektora BiH Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima“, kazala je Jusić.

U sklopu projekta bit će urađena analiza i izvještaj o implementaciji Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH.

„Vjerujemo da ćemo provodeći sve planirane aktivnosti projekta smanjiti negativni uticaj poslovnih aktivnosti na ljudska prava, uključujući pitanja vezana uz okoliš, radnu snagu i društvo i visoko ih pozicionirati te povećati zagovaračku snagu za realizaciju predložene politike“, naglasila je Jusić.

Tokom prezentacije projekta u Tuzli učesnici su pokazali veliki interes za predmetni projekat i naglasili važnost projekta u smislu jačanja međusobnih odnosa i odgovornosti s ciljem izgradnje društveno odgovornih kompanija, a time i povećanja njihove konkurentnosti kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

(TIP)