U Gradskoj upravi Tuzle održana treća sjednica Gradskog štaba civilne zaštite

U Gradskoj upravi Tuzle održana je treća redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, kojom je predsjedavao komandant, dr. sc. Zijad Lugavić. Na sjednici su razmatrani i usvojeni Izvještaj o korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne  naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Tuzli, za 2023.godinu, kao i Odluka o utvrđivanju materijalne formacije Gradski štab civilne zaštite Tuzle.

Također, usvojen je Prijedlog liste prioritetnih lokacija klizišta i drugih egzogeno-geoloških procesa i pojava na području grada Tuzle, na kojima je potrebno provođenje interventnih sanacionih mjera zaštite i spašavanja u 2024.g., uz mišljenje Službe civilne zaštite grada Tuzla, a koju je pripremio Stručni tim Grada Tuzle za izradu projektnih prijedloga na interventnim sanacionim mjerama z/s za utvrđene prijedloge djelovanja i Služba civilne zaštite Tuzle.

Razmatrana je i usvojena Odluka o odobravanju sredstava za opremanje Službe radio-amatera, koja je formirana od udruženja građana Radio klub „Kreka“ Tuzla, Radio klub „Tuzla“ Tuzla i Radio klub „Lipnica“.

JP RTV-7 doo Tuzla dostavilo je Gradskom štabu na razmatranje Plan Programskih aktivnosti JP RTV -7 doo Tuzla, u cilju informisanja, prevencije i edukacije stanovništva Grada Tuzle, za 2024.godinu, uz mišljenje Službe civilne zaštite Tuzla, kao i prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za JP RTV-7 doo Tuzla, koji su nakon razmatranja i usvojeni.

Također, JP Gradska Vetrinarska stanica Tuzla dostavila je na razmatranje Program zdravstvenog zbrinjavanja nezbrinutih životinja na području grada Tuzla, uz mišljenje Službe civilne zaštite Tuzla, kao i Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za JP Gradska Veterinarska stanica doo Tuzla, koji su također usvojeni na sjednici.

Razmatran je i usvojen Program populacije nezbrinutih pasa na području grada Tuzla, dostavljen od JP Gradska Vetrinarska stanica Tuzla, uz mišljenje Službe civilne zaštite Tuzla.

Svi razmatrani i usvojeni materijali na sjednici Gradskog štaba doprinose unapređenju sistema zaštite i spašavanja na području grada, te osiguranju sigurnosti i dobrobiti svih građana.

(TIP)