Vlada FBiH – Razriješen dužnosti direktor Federalne uprave civilne zaštite

Vlada Federacije BiH je u četvrtak na hitnoj, telefonski održanoj, sjednici donijela Rješenje kojim se Fahrudin Solak razriješava dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite, sa danom 26.1.2024. godine, zbog ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa u organu državne službe u skladu sa članom 51. stav (1) tačka i) Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.

Kako je navedeno u obrazloženju donesenog Rješenja, Komisiji za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH 12.2.2024. godine dostavljena je informacija Federalne uprave civilne zaštite, u čijem prilogu je dostavljen akt Suda Bosne i Hercegovine.

Komisija je zatražila od Agencije za državnu službu Federacije BiH Mišljenje o prekidu radnog odnosa. Ova agencija je 27.2.2024. godine dostavila Mišljenje u kojem se, između ostalog, navodi da su ispunjeni uslovi iz člana 51. stav (1) tačka i) Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH za prestanak radnog odnosa državnom službeniku Fahrudina Solaka, na radnom mjestu – Direktor Federalne uprave za civilnu zaštitu, zbog osude za krivično djelo i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan s rada u državnoj službi duže od šest mjeseci, što je utvrđeno pravosnažnom Presudom Suda BiH.

Imajući u vidu navedeno, Komisija za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj sjednici utvrdila Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite sa danom 26.1.2024. godine, s obzirom na navode iz akta Suda BiH da je Presuda postala pravosnažna 26.1.2024. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

(TIP/Foto: Fena/Arhiva)