Foto/Premijer TK Irfan Halilagić u intervjuu za TIP: ‘Ja ne želim da obmanjujem i lažem građane kako bi pokupio političke poene’

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić  (SDA) u intervjuu za TIP najavio je za narednu godinu početak rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, kao i  početak izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli. Razgovarali smo o UKC-u Tuzla, Međunarodnom aerodromu Tuzla, Budžetu, političkom revanšizmu i stranačkim interesima…

TIP: Šta je Vlada TK konkretno uradila u 2023. godini za dobrobit građana?

Halilagić: 2023. godina je bila poprilično teška i time je bio usmjeren i rad Vlade TK. Imali smo nemile događaje, pucnjava u osnovnoj školi u Lukavcu, ubistva u Gradačcu… Kada na to dodamo probleme na UKC-u Tuzla, odlazak Wizz Aira sa Međunarodnog aerodrome Tuzla, u mnogome je sve to utjecalo na naš rad i na realizaciju mjera koje smo postavili ispred sebe kao prioritetne. Bilo je i dobrih odluka koje su išle u pravcu poboljšanja standarda građana Tuzlanskog kantona. Ukinuli smo plaćanje zdravstvenih markica, i ove godine smo pomogli najugroženije penzionere, omogućili smo dodjelu besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, time rasterećujući porodične budžete naših sugrađana. Također, Izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu uvedeni su maloljetni demobilisani branioci i nezaposlene supruge umrlih demobilisanih branioca. Osim toga, proširili smo i nove lijekove dodali na Esencijalnu listu lijekova, pokrenuli smo proceduru za nabavku mobilnog mamografa i osigurali novac za nabavku linearnog akceleratora na UKC-u Tuzla. Pored svega navedenog, ali i problema koje sam pomenuo, ovu godinu smo iskoristili da pripremamo određene projektne dokumentacije za kapitalne i infrastrukturne projekte koje želimo da realizujemo u ovom mandatu, a koji bi trebali biti započeti naredne godine.

TIP: Jeste li zadovoljni tempom privrednog i ekonomskog rasta i razvoja TK?

Halilagić: Mi smo danas na Vladi imali informaciju o razvoju Tuzlanskog kantona. Pokazatelji su da razvoj privrede u TK ide uzlaznom putanjom. Na primjer, s obzirom da sada raspolažemo zvaničnim statističkim podacima za 2022. godinu, kada sam također bio premijer Kantona, podaci pokazuju da su kretanja ekonomskih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini zabilježila porast. U Tuzlanskom kantonu broj zaposlenih je u 2022. godini porastao na 101.192, dok je broj nezaposlenih smanjen na 68.973 lica. Stopa zaposlenosti je porasla na 33,9 %, prosječna plaća je porasla na 1.022 KM, dok je stopa nezaposlenost nastavila trend opadanja iz prethodnih godina i iznosi 40,5%. Broj poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona je također porastao i u 2022 godine je na Tuzlanskom kantonu bilo 21.417 poslovnih subjekata, te taj broj učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u FBiH sa 17,8%. Iako je porastao uvoz u odnosu na 2021. godinu, izvoz je također bilježio značajnije povećanje, te je u 2022. godini vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona iznosila preko 2,7 milijardi KM. Shodno tome je pokrivenost uvoza izvozom zabilježila rast, te iznosila 89,60% što govori u prilog stabilnom rastu ekonomije Tuzlanskog kantona, prateći trendove ekonomskog razvoja i povećanja životnog standarda. U 2022. godini u Tuzlanskom kantonu ostvaren je rast ukupnog fizičkog obima industrijske proizvodnje za 1,3%, najviše u oblasti Prerađivačke industrije, što pokazuje snažan oporavak industrije i njezin doprinos stabilizaciji ekonomije. Naravno da ipak uvijek može bolje i siguran sam da će ovogodišnji podaci biti još bolji. Mislim da jedan značajniji zamah, kada govorimo o privredi TK, bi se trebao desiti u razvoju saobraćajne infrastrukture. Nedostatak brzih cesta i autoputa je rak rana Tuzlanskog kantona. Posebnu energiju smo uložili oko Međunarodnog aerodroma Tuzla, jer znamo koliko je to bitno za razvoj ekonomije, privrede, turizma itd. Veliki problem imamo zbog demografskog kretanja stanovništva što je posebno vidljivo u nedostatku radne snage. Morat ćemo se više prilagođavati potrebama tržišta rada i potrebama  naših privrednih subjekata. Neminovnost koja nas sve očekuje je uvoz radne snage.

‘Ja ne želim da obmanjujem i lažem građane kao bi pokupio neke političke poene’

TIP: Kao najmlađi premijer svojevremeno ste uveli jednu novinu koja se ogleda u tome da javno obznanite mjere koje ćete realizirati tokom godine i na kraju sumirate urađeno. Koliko ste zadovoljni tim konceptom rada i jeste li postigli željeni efekat?

Halilagić: Mislim da je to zaista dobar, transparentan i pošten koncept prema našim građanima koji su ga prihvatili sa odobravanjem. Mislim da takav koncept pokazuje spremnost Vlade TK da njen rad bude transparentan, mjerljiv i rekao bih okom vidljiv. Ne mislimo od tog koncepta odustati. Međutim, spomenuo sam teške događaje koje smo imali u prethodnom periodu i, da budem iskren, poremetilo nas je u realizaciji tog koncepta. Mi mjere koje smo obećali da ćemo realizovati ove godine najvećim dijelom i jesmo realizovali, ali da budem pošten, ne sve kao što je to bio slučaj prošle godine. Primjera radi, 29. decembra ćemo otvoriti Centar za autizam i to je jedna od mjera, ali isto tako obećali smo da ćemo otvoriti Muzičku školu ali je izvjesno da to nećemo uraditi ove godine. Tako da moram biti iskren i pošten i reći da nismo sto procentno sve mjere ispunili. Mislim da je iskrenost prema javnosti jako važna. Mi smo mogli to predstaviti javnosti, svečano presjeći vrpcu i otvoriti školu, a da znamo da nije sve gotovo i kako treba da bude. Ja ne želim da obmanjujem i lažem građane kao bi pokupio neke političke poene.

TIP: Dosta ste iskreni, neko će kazati da je to vrlina, a neko da je mana u bh. politici. Koliko Vas je to koštalo do sada?

Halilagić: Barem do sada me to nije koštalo. Naprotiv, mislim da su to građani prepoznali kao vrlinu. Prikazivati i obmanjivati javnost da je nešto urađeno, a nije, da je nešto besprijekorno realizirano, a nije, mislim da je to licemjerno. Ne mislim na takav način baviti se politikom i predstavljati sebe kao bezgrešnog političara. Dao sam vam primjer, kako da otvorimo Muzičku školu u Tuzli, a nismo je spojili na centralno grijanje?!

TIP: Ne bi bilo prvi put da se isti objekat otvara više puta…

Halilagić: Slažem se sa vama, ali to nije moja politika. Malo mi i zamjere što se ne pojavljujem na nekim mjestima gdje se realizuju projekti, a finansirala ih je Vlada TK. Ja mislim da ne treba biti ni previše agresivan u prezentaciji. Ja sam uvijek za pozitivnu kritiku iz koje mogu da izvučem neku pouku.

‘Kazat ću vam ekskluzivno da smo stupili u kontakt sa prijateljskim  ambasadama da vidimo možemo li taj aparat dobiti kao donaciju’

TIP: Linearni akcelerator –aparat za radioterapiju  još je nedostupan UKC-u Tuzla zbog konstantnih obaranja tenderskih procedura. Kazali ste da ste razočarani koliko to sve drugo traje, iako je Vlada TK obezbjedila novac i da ga nećete doći otvoriti i kada se najzad nabavi. Kako riješiti ovaj veliki problem?

Halilagić: Prošle godine kada mi je direktor Tulumović prezentirao taj problem i da bi mogao eskalirati ja sam bio sretan jer smo mogli obezbjediti sredstva. Nažalost, stvari su se odvijale u sasvim drugom pravcu. Imamo sada jednu složenu situaciju, tj. problem javne nabavke. Ja bih volio da se aparat nabavi što ranije, ali sam rekao i ostajem pri tome da neću otići kada bude pušten u rad jer su ga pacijenti previše čekali, što je za mene razočaravajuće. Raniji premijeri, vlade i direktori UKC-a Tuzla nisu ništa radili po pitanju nabavljanja aparata, a svi su znali da su aparati davno dosegli svoj vijek trajanja. Mi smo uradili koliko smo mogli, obezbjedili sredstva i opet primamo udarce. Kao čovjek reći ću opravdano, jer pacijenti pate i trebaju da imaju adekvatno liječenje. Kazat ću vam ekskluzivno da smo stupili u kontakt sa prijateljskim  ambasadama da vidimo možemo li taj aparat dobiti kao donaciju. Vjerujemo da bi nabavka putem donacije bio brži put, jer je tužno i žalosno ovo što imamo sa javnom nabavkom. Volio bih da se to riješi čim prije.

TIP: Dok traju prepucavanja oko osnivačkih prava UKC-a Tuzla, građani nisu zadovoljni uslugama koje dobijaju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Izgleda da je politika ‘rak rana’ zdravstva…?!

Halilagić: To jesu političke, ali i pravne borbe i utakmice. To je otvoren postupak koji traje unatrag 10 godina. Svo vrijeme u tom pravnom  vakumu (odluka o suosnivačkim pravima) je postojao i radio UKC Tuzla. Mi smo započeli rješavanje te problematike, dogodila se promjena vlasti. Sa prethodnom Vladom FBiH smo imali načelno usmeno dogovorene korake, sa aktuelnom Vladom FBiH nismo imali nikakve kontakte. Naprotiv, imamo postupak pred Ustavnim sudom koji će uputiti na određeno rješenje. Trenutno u sudski registar kao osnivač UKC-a Tuzla je upisana Skupština TK i to je pravna činjenica.

‘Status TK već neko vrijeme nije na pravi način valoriziran kada govorimo o federalnom nivou vlasti’

TIP: Izvjesno je da će to da potraje…Ima li političkog revanšizma nove Vlade FBiH prema Vladi TK? Kakvu saradnju imate sa premijerom Nikšićem?

Halilagić: Mi do sada nismo imali nikakve komunikacije. Uputio sam mu dva pisma uz poziv da rješavamo zajedno probleme. Nisam dobio odgovor. Mišljenja sam da jedni druge ne možemo uslovljavati, jer je to nerazumno i građani od toga nemaju ništa. Status TK već neko vrijeme nije na pravi način valoriziran kada govorimo o federalnom nivou vlasti. Za to su odgovorni politički faktori koji su bili i ovdje i gore na vlasti posljednjih godina. To najbolje vidimo na primjeru saobraćajne infrastrukture koja je najlošija, a ujedno i najfrekventnija. Mislim da svi oni koji dolaze iz TK i predstavljaju ovaj kanton u višim nivoima vlasti trebaju biti odlučniji i hrabriji u zastupanju onoga što su interesi Tuzlanskog kantona.

TIP: Koliko je donošenje odluka za dobrobit građana uvjetovano parcijalnim stranačkim interesima, lobiranjima, kompromisima? Veliki broj građana ima percepciju da je premijer taj koji odlučuje, a Skupština provodi i usvaja odluke, mjere, zakone…. Međutim u praksi je to mnogo složenije… U isto vrijeme Vi ste taj koji kupi sve ‘političke gelere’.

Halilagić: Slažem se… Percepcija građana je da premijer, uslovno rečeno, može i određuje sve. Naravno da to nije tako. Uvijek je nužan kompromis. Vjerujte mi da je više kompromisa potrebno na kantonalnom nego na državnom nivou. Kompromis morate praviti sa predstavnicima političkih klubova koji čine većinu, ali i opozicije u Skupštini TK. Morate praviti kompromis prema jedinicama lokalne samouprave. Koliko zadovoljite sve te kompromise ovisi da li će nešto biti usvojeno ili ne. Nije lako, ali mislim da ja kao premijer uspijevam izgurati u pravcu koji je ispravan i za dobrobit građana Tuzlanskog kantona.

‘Vrlo je važno znati stvari usmjeriti ka kompromisu i rješenjima’

TIP: TK je dobio odluku o privremenom finansiranju. Zašto je Budžet za 2024. na čekanju? Vidjeli smo da Klub SDA u Skupštini TK, ali i vaš koalicioni partner DF ima mnogo nerealnih zahtjeva s obzirom na iznos Budžeta. Spominje se nabavka helikoptera, dronova… Je li to samo politička predstava za javnost, rat frakcija unutar stranaka pred lokalne izbore ili je uvod u vašu smjenu u narednoj godini?

Halilagić: Mislim da je to više jedna želja i potreba pojedinaca, grupa, klubova, koji nose legitimitet građana i taj legitimitet i ukazano povjerenje imaju potrebu opravdati. Ja bih bio najsretniji kada bi smo sve te zahtjeve mogli ispuniti. Moj politički subjekt SDA je ispostavio spisak prijedloga mjera koji je težak preko 70 miliona KM. Na isti način svake godine u pripremi Budžeta dobijemo budžetske zahtjeve od budžetskih korisnika koji također bude težak nekih 70 miliona KM. Onda morate sjesti s ministrima i vidjeti šta je realno, a šta nije i sve to svesti u okvire koji odgovaraju budžetskim prihodima. Mi prvo moramo vidjeti šta su naše mogućnosti, a nakon toga šta su koraci da dođemo do bilo koje mjere za realizaciju. Važno je provesti studije izvodljivosti, elaborate koji će nam dati određene pokazatelje, biti ulazni dokumenti, a onda kada vidimo efekte tih mjera lociramo sredstava na poziciju u Budžetu. Vrlo često dođe do toga da se zakonodavna i izvršna vlast ne razumiju, jer su to dva različita svijeta. Vrlo je važno znati stvari usmjeriti ka kompromisu i rješenjima. Mislim da je to ključ uspjeha svake vlade.

TIP: Zajedno smo obišli devastiranu i ruševnu zgradu Soda So u Tuzli (zgrada Vlade TK), spaljenu u demonstracijama 2014. godine. Kazali ste mi da naredne godine kreće rekonstrukcija zgrade, a da bi sve trebalo biti završeno 2025. godine.

Halilagić: Tako je…Svaki put kada prođem pored ove zgrade maštam i stvorim sebi sliku u glavi kako bi to trebalo izgledati jedna institucija koja bi trebala da simbolizuje administrativni centar Tuzlanskog kantona, ali i cijele sjeveroistočne Bosne. Tuzla to i predstavlja. Mi smo dosta toga već odradili. Kupili smo zemljište, obezbjedili sredstva za projektnu dokumentaciju, očekujemo da ćemo glavni projekat imati vrlo brzo. Nakon toga bismo raspisali tender za rekonstrukciju zgrade Vlade TK. Ne moram kao premijer ni dana provesti u toj zgradi, u smislu posla kojeg obavljam, ali bih volio da to bude završeno u ovom mandatu.

‘Studentski grad u gradu’

TIP: Još jedan važan i veliki projekat je početak radova na izgradnji Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Halilagić: To je veliki projekat koji će koštati par stotina miliona KM u cjelini, ali i najduži put počinje prvim korakom. Mi bismo prvi veći korak trebali uraditi u narednoj godini. Do sada je utrošeno nešto manje od 500.000 KM za projektnu dokumentaciju. Mislim da ćemo u januaru-februaru imati Glavni projekat i pristupiti javnoj nabavci za izvođenje radova. Prije nekoliko dana nam je Razvoja banka FBiH donijela odluku o odobravanju kreditnih sredstava u iznosu od 15 miliona KM, 5 miliona za rekonstrukciju zgrade Vlade TK i 10 miliona za početak izgradnje Kampusa. Time smo stvorili finansijski okvir za ova dva, rekao bih generacijska projekta. Kada je pitanju Kampus radi se o objektu za četiri fakulteta: Ekonomski, Pravni, Filozofski i Edukacijsko-rehabilitacijski, po sistemu ključ u ruke. To će biti motivirajuće da nađemo još sredstava, da uđemo možda u koncept javno-privatnog partnerstva jer bi trebao biti izgrađen i zatvoreni bazen, dva studentska doma itd. To nam otvara viziju posebnog djela grada Tuzle koji bi mogao biti ‘studentski grad u gradu’. To je upravo efekat kojeg želimo da postignemo jer smatramo da bi jedan takav kompleks mogao da bude tačka razvoja cijele sjeveroistočne Bosne, nauke i svega onoga što visoko obrazovanje treba da predstavlja.

TIP: Vlada TK izdvojila je 2,5 miliona KM za subvenciju aviokompaniji koje će letjeti sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Je li time dugoročnije riješeno pitanje rada Tuzlanskog aerodroma ili je samo ‘ugašen požar’? Da budem direktan, ko je kriv za situaciju u kojoj se našao Međunarodni aerodrom Tuzla?

Halilagić: Mislim da je glavna odgovornost na politikama ali i menadžmentu aerodroma jer su se oslonili samo na jednu avio kompaniju. Mi smo imali priču kao iz bajke, obarali su se rekordi i mi smo krenuli sa investicijama u gate 3, parking koji je veći nego kod Sarajevskog aerodroma, atrija… Menadžment nam je došao u martu prošle godine sa potrebom za svjetlosnom signalizacijom. Vrlo brzo smo obezbjedili sredstva u iznosu oko milion KM, dok Wizz Air nije odlučio da povuče svoje bazne avione. To se dogodilo u avgustu ove godine. Svi smo se angažovali  da nađemo alternative. Spomenuli ste subvenciju. To je više podjela rizika početka poslovanja. Grčka kopanija je pozitivno odgovorila na naš javni poziv i potpisan je ugovor. Imamo letove prema pet evropskih destinacija, plus Istanbul.  Na tome naravno ne treba stati. Mi ćemo tražiti od menadžmenta da i dalje traži i da razgovaraju sa drugim avio kompanijama da otvaramo nove linije.

TIP: Ima li Tuzlanski kantoni novca za porodiljske naknade od 1.000 KM, hoće li doći do izmjena? DF vas je javno prozvao i zaprijetio raskidom koalicije?

Halilagić: Ja ni u jednom momentu nisam pomenuo ukidanje porodiljskih naknada. Tu neku krizu koju smo imali smo razgovorom premostili. Ja sam pobornik toga da se svaki program, iz bilo kog resora, treba s vremena na vrijeme preispitati. Da vidimo koji su njegovi stvarni efekti. Isto mislim i za porodiljske naknade. Termin koji sam upotrijebio bio je redefinisati odluku.  To bi mogla biti neka zajednička inicijativa nas nekoliko kantonalnih premijera da Federacija BiH preuzme dio tog finansiranja. U tom kontekstu sam upotrijebio termin ‘redefinisati’. U svakom slučaju tu mjeru ne bismo ni na koji način mijenjali bez naših koalicionih partnera. Mi smo porodiljske naknade planirali i u Budžetu za narednu godinu. Planiramo da ta naknada bude isplaćivana i u naredne tri godine.

TIP: U medijima se već duži period spekulira o trzavicama unutar koalicionih partnera SDA-DF i ‘rušenju’ Vlade Tuzlanskog kantona. Da li vam je to otežavalo rad i da li je većina u TK stabilna?

Halilagić: Ja sam rekao da je to jedan od ključnih problema Tuzlanskog kantona. Posebno zadnjih 10-ak godina rušenja bilo koje vlade. To vas sigurno ometa, sklanja vam fokus s bitnih stvari i troši vam energiju. U nekoliko navrata se ta priča tokom godine aktualizirala i svaki put se pokazalo da je to pokušaj određenih političkih grupacija koji su u opoziciji da destabiliziraju skupštinsku većinu i Vladu TK. Pokazalo se da su to neuspješni pokušaji. Mislim da će ova većina u narednom periodu biti ojačana možda i sa dodatnim kapacitetima i da će se ta priča konačno zatvoriti. Mislim da ćemo nakon 10 godina imati jednu vladu koja će u cijelosti završiti svoj mandat. Na temelju toga šta je ta vlada uradila ili nije građani će davati svoju ocjenu na izborima.

TIP: Kako mladima dati nadu da ostanu u TK?

Halilagić: Prva pretpostavka je stabilnost. Spomenuli smo Kampus, ulaganje u obrazovanje. Jučer mi momak koji je završio sa 10 studij na Univerzitetu u Tuzli kaže da odlazi u Berlin, ali želja mu je da se eto nekada vrati u BiH. Mi smo odlučni da donesemo dokument populacione politike koji će nam pokazati demografsku sliku društva na području TK. To radimo zajedno sa našim profesorima sa Univerziteta u Tuzli. To nam treba biti polazna osnova u kreiranju politika kako da to ublažimo. Ne postoji magični štapić i način da se to riješi jer je puno faktora koji na to utiču. Cijela regija ima taj problem. Mislim da je glavni razlog odlaska građana politička nestabilnost u državi. Nažalost kod nas su zvijezde postali političari koji kreiraju samo negativan narativ. Mislim i da svi trebamo preispitati sebe. Da vidimo šta nam je sistem vrijednosti u društvu. Neke osobe postaju poznate na društvenim mrežama i uzor su našoj djeci. Mislim da trebamo ponuditi jasnu sliku šta vlast nudi mladim ljudima u toku školovanja, kada ga završe, kada traže zaposlenje, kada stupe u brak, formiraju porodicu. Kada vide da iza njih stojimo kroz razne programe i ulaganja, poboljšanja kvalitete života, siguran sam da će se smanjiti trend odlaska građana.

TIP: Šta će biti prioritet u radu Vlade TK u narednoj godini?

Halilagić: Ako uzmemo ono što smo mi postavili pred sebe kao ciljeve, očekuju nas lijepe stvari. Spomenuo sam infrastrukturne projekte (zgrada Vlade TK i Kampus) koji su za jedan kanton veoma značajni. Izgradit ćemo zgradu Općinskog suda u Lukavcu, zgradu Policijske uprave u Tuzli od započete zgrade Tužilaštva TK, izgradnja zgrade Policijske uprave u Živinicama, utopljavanje 200 javnih objekata kao program energetske efikasnosti. To su sve pozitivne stvari. Ono što mene plaši jesu odnosi unutar države BiH. Ono što sam stekao dojam i sliku u nedavnoj posjeti Briselu jeste da probosanski faktor nije dovoljno jak u odnosu na antidržavne politike koje su reprezentovane u SNSD-u i HDZ-u. Te politike trenutno dominiraju BiH. Mislim da će nam biti potrebno jedno ozbiljno preslaganje političke svijesti unutar nas koji ovu državu doživljavamo kao svoju, tj. nas koji nemamo rezervnu domovinu. Djelujemo slabašni, podijeljeni i ne vidimo opasnosti politike kakva se vodi trenutno na razgradnji BiH.

TIP: Koliko Vam se promijenio život od kada ste imenovani za premijera TK? Vidim da se klinci žele slikati s Vama dok smo šetali…Prilaze vam građani za svakoga imate vremena …

Halilagić: Moram biti iskren, definitivno mi se život jeste promijenio. Svjedočili ste tome. Ali ja nastojim ostati skroman jer sam dio tih ljudi. Ja svoj posao vidim kao i bilo koji drugi posao. Jutros kada sam izašao da odledim automobil, kada sam krenuo na posao, priđu mi dva sugrađanina i razgovarate s njima o temi koja je njima bitna.

TIP: Zar vozač ne dolazi po Vas kući?

Halilagić: Malo mi je neekonomično da dolazi po mene…Često idem svojim automobilom.

TIP: Kakav ste to Vi premijer?

Halilagić: Eto, narodni…Malo mi je glupo da duplu dionicu vozi čovjek i da dolazi po mene. Znam voziti, imam vozačku. Nemam ja taj problem. Nekada i dođe kada procijenimo da je to potrebno. Ne mogu otići sa suprugom normalno u podmiru, to je i ona shvatila. Kada odete ona radi to radi čega smo došli, a ja sve vrijeme moram razgovarati s ljudima. Žele ljudi da se fotografišu, da porazgovaraju, predlože nešto…Naravno, to je sasvim prirodno. Percepcija ljudi je da ste vi premijer i da možete puno toga…Uglavnom su sve to pozitivne reakcije. Scena od jutros…Vidio sam da mi je napola ispuhana guma. Odem do najbližeg  vulkanizera na putu prema Tuzli…

TIP: Šta kaže vulkanizer kada mu dođe premijer sa ispuhanom gumom?

Halilagić: Naduvao mi gumu…Pitam ga je koliko sam dužan, on kaže ništa premijeru samo nastavite raditi kao do sada. Takve reakcije su mi važne od građana. Kada sam stigao u Tuzlu pita me drugi čovjek jel tačno ovo za doktore sa biroa da će svi biti zaposleni. Ja kažem, jeste tačno je… I tako. Nije mi teško razgovarati s ljudima, jer kao što sam i rekao ja sam jedan od njih.

TIP: Vidim da ne gledate zgodne cure, ja vam pokažem, a vi nećete ni da pogledate. Ne idete po kafanama, ne pijete, ne pušite, nemate ljubavnicu…Dosadni ste. Je li vam to mana ili vrlina, ja ne znam…

Halilagić: Pa jesam možda dosadan. Moja najvažnija funkcija u životu je funkcija oca i muža. Porodica je najvažnija ćelija društva, najvažnija vlada, skupština…To je za mene neprocjenjivo i nikada svoju porodicu ne bih ukaljao kroz poziciju premijera, politike itd. Moja porodica mi je najvažnija u životu.

(TIP/Razgovarao: Adis Jašarević)