Tuzla: Oko 82 miliona KM budžetskih sredstava za realizaciju brojnih projekata

Na sjednici Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, u utorak je razmatran  prijedlog Budžeta Grada Tuzle za period od 1.1. do 31.12.2024. godine.  Budžet, koji iznosi 82.691.597,47 KM, odražava snažan fokus na investicije, razvoj i socijalnu podršku, s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana. Budžet se sastoji od različitih izvora prihoda, među kojima se ističu budžetski prihodi (59.793.545,04 KM), vlastiti prihodi (3.105.864,61 KM), prihodi od prodaje imovine (330.000,00 KM), te prihodi od kredita (11.860.875,91 KM). Uz to, iskazan je suficit od 7.601.311,94 KM, proizašao iz procijenjenih više ostvarenih prihoda nad rashodima za 2023. godinu. Budžet je usmjeren na razvoj investicijskih projekata, posebno u komunalnoj infrastrukturi, ekonomskom razvoju i podršci socijalno ugroženim kategorijama građana.

Najznačajnije uvećanje sredstava dolazi od planiranog kreditnog zaduženja u iznosu od 11,1 milion KM kod Razvojne banke Federacije BiH. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju usvojen je na današnjoj sjednici Kolegija, a ista će biti dostavljena Gradskom vijeću na dalje postupanje. Grad Tuzla planira koristiti kreditna sredstva za sanaciju putne infrastrukture, rekonstrukciju raskrsnice, sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, te projekte vezane za sportski objekat “Tušanj” i sanaciju mostova “Pasarela” i “Kipovi”.

Također, Grad Tuzla planira osigurati dodatna sredstva i za različite oblasti, poput kulture, sporta, mladih, te socijalne zaštite. Posebno je naglašeno povećanje izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije građana, tako da je u Budžetu za 2024. godinu planiran ukupan iznos  od 2.888.000,00 KM, što čini 3,50% ukupnog Budžeta, te je planirano izdvajanje za zdravstvenu zaštitu, socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom, ekonomsko osnaživanje žena, za projekat sigurne kuće, grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći za nabavku “pametnih sigurnosnih narukvica” za dementne osobe,  za transfer za rad – Udruženje penzionera, za rad udruženja “Koraci nade”, “Merhamet”, podršku projektima nevladinih organizacija itd…

Ukupna povećanja u Budžetu Grada Tuzle, u odnosu na prethodnu godinu, iznose 19.290.197,47 KM, što čini 19,86% više u odnosu na procijenjene rashode u 2023. godini. Za komunalnu infrastrukturu ukupno je planirano 47,12 % sredstava. Uvećana su i sredstva za podršku poduzetništvu i poljoprivredi i planirana su u ukupnom iznosu od preko 770.000 KM. Raspored sredstava, kao i planirane aktivnosti, detaljno su objašnjeni u Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

Grad Tuzla planira nastaviti s provođenjem projekata i aktivnosti usmjerenih ka razvoju grada, poboljšanju životnih uslova građana, te pružati podršku onima kojima je to najpotrebnije, tako da je predloženi Budžet investicijski, razvojni i socijalni, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života naših građana. Grad Tuzla je, uz povećanje sredstava, usmjerio Budžet prema kapitalnim ulaganjima i zaštiti socijalno osjetljivih kategorija stanovništva. Prijedlog Budžeta za 2024. godinu rezultat je pažljive analize prijedloga i sugestija iznesenih tokom javne rasprave, uzimajući u obzir finansijska ograničenja i realne potrebe zajednice. Nacrt Budžeta za 2024. godinu prošao je javnu raspravu, a prijedlozi i sugestije iz javnosti, vijećnika, nevladinih organizacija, te drugih učesnika u javnoj raspravi uvaženi su te uvršteni u prijedlog Budžeta. Sredstva su raspoređena uzimajući u obzir stvarne potrebe i zahtjeve iz lokalne zajednice.

(TIP)