Foto: Više od 50 posto zdravstvenih ustanova nije certificirano, ni akreditirano

Federalno ministarstvo zdravstva i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) upriličili su u Sarajevu, u suorganizaciji, seminar ‘Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2023’, o temi učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama.

Direktor AKAZ-a Salih Valjevac kaže za tu manifestaciju da je tradicionalna i jedna u nizu aktivnosti koje Agencija provodi u cilju edukacije djelatnika u zdravstvu, kad se radi o uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Osim edukacije, ta manifestacija je i prilika za razmjenu dobre prakse između koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, menadžera i drugih.

Na pitanje za trenutno stanje u zdravstvu u Federaciji BiH, direktor Valjevac kaže ‘ne možemo se pohvaliti da imamo optimalnu sliku zato što nažalost više od 50 posto zdravstvenih ustanova još nije certificirano, niti akreditirano’.

– Ustanove koje to jesu, zaista su uložile veliki trud, ispunile veliki broj standarda sigurnosti i kvaliteta, organizovale svoj sistem, napisale hiljade procedura po kojima uposlenici rade svoje poslove. Međutim, nažalost, imamo situaciju da još pogotovo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti veliki broj zdravstvenih ustanova nije ni započeo taj proces iako je zakonska obaveza ispunjavanje standarda sigurnosti i certifikacije od AKAZ-a – kazao je Feni prije početka skupa.

Valjevac naglašava da Agencija ima mnogo vanjskih saradnika koji ocjenjuju zdravstvene ustanove, u smislu ispunjavanja standarda sigurnosti i kvaliteta. Te standarde propisuje AKAZ.

Kako navode organizatori, skup je tematski posvećen zakonski obaveznoj uspostavi sistema sigurnosti (certifikaciji) u zdravstvenim ustanovama u FBiH i poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite u procesu akreditacije te i dalje predstavlja jedini transverzalni javni skup u Bosni i Hercegovini sa sudjelovanjem predstavnika iz svih dijelova zdravstva i zdravstvene zaštite.

Dvodnevni stručni seminar o temi “Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama” počeo je danas, a otvaranju je prisustvovao federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac. Organizatori su, već u najavi tog događaja, naglasili dolazak oko 200 predavača, učesnika i gostiju kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kantonalnih/županijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda zdravstvenog osiguranja, bolnica i domova zdravlja, privatnih zdravstvenih ustanova, udruženja pacijenata i sredstava javnog informisanja.

(TIP/Izvor: Fena)