KO Naše stranke u TK: ‘Ako je premijeru Halilagiću zaista do puta u EU, neka se posveti izradi zakona o mirnom okupljanju’

Premijer Irfan Halilagić izjavio je da će Tuzlanski kanton nastaviti ispunjavati svoje obaveze na putu BiH ka EU. Njegovu izjavu pozdravila je zastupnica Naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona  Amra Nadarević-Vodenčarević, ali i podsjetila ga da u TK još nije realizovana inicijativa koju je prošle godine predložila Naša stranka a koja spada u jedan od 14 EU prioriteta.

„Pozdravljam izjavu premijera Irfana Halilagića da će TK nastaviti ispunjavati svoje obaveze na putu prema kandidatskom statusu i samo članstvu u EU. To me jako raduje jer je Naša stranka najveći afirmator tog puta.Napominjem stoga da smo u prošlom mandatu kolegica Mirela Trepanić-Grbešić i ja podnijele inicijativu čija bi realizacija bola korak naprijed ka EU. Tražile smo da se formira radna grupa koja će pripremiti u što kraćem roku nacrt zakona o mirnom okupljanju. To je upravo jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU koji glasi ‘osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja˝, istakla je Nadarević-Vodenčarević.

Prema njenim riječima, sloboda javnog okupljanja mora biti dostupna svima jednako, a nadležne institucije trebaju biti te koje će osigurati nesmetano i jednostavno okupljanje, bez nametanja dodatnih mjera ili dodatnih administrativnih komplikacija.

˝Pozivam stoga premijera, ako mu je zaista do puta do EU, da realizira našu inicijativu, jer TK ima jedan od najrigidnijih zakona kad je u pitanju javno okupljanje˝, zaključila je zastupnica Nadarević-Vodenčarević.

(TIP/Foto: Arhiva)